Susținerea cu succes a tezelor de licență la Facultatea Inginerie Economică și Business a UTM, specialitatea „Business și Administrare” a confirmat nivelul înalt de pregătire a absolvenților, demonstrând cunoștințe și competențe analitice și manageriale avansate.

În perioada 15-17 iunie 2020 studenții programului „Business și administrare” din cadrul Facultății Inginerie Economică și Business și-au susținut tezele de licență prin intermediul platformei Microsoft Teams. Comisia Examenului de Licență a fost constituită din: prof. univ., dr. hab. Nicolae ȚÂU, președintele Comisiei; prof. univ., dr. Maria GHEORGHIȚA; conf. univ., dr. Rina ȚURCAN, șef Departament Economie și Management; conf. univ., dr. Alina STRATILA, șef program „Business și administrare”. Iar tezele au fost susținute în limbile română, engleză, rusă.

Absolvenții au abordat în lucrările lor o paletă extinsă de subiecte actuale, au făcut concluzii argumentate, în special remarcându-se tezele prezentate de către Victoria BUZENCO – „Oportunități de accesare a piețelor externe pentru produsele întreprinderii „PANILINO” SRL” și Mihaela FURTUNĂ – „Proiectul investițional de modernizare a procesului de producție la întreprinderea „PANILINO” SRL” (conducător: conf. univ., dr. Ala OBERȘT); Inga ROTARI – „Analiza diagnostică a resurselor umane la întreprinderea „5AQ INVEST” SRL. Măsuri de îmbunătățire” și Daniela STACI – „Analiza diagnostică a situației financiare la întreprinderea „5AQ INVEST” SRL. Măsuri de îmbunătățire” (conducător: conf. univ., dr. Alina STRATILA), Corina GAREA – „Analiza managementului resurselor umane a întreprinderii „COROPLAST HARNESS TECHNOLOGY” SRL. Măsuri de îmbunătățire” (conducător: conf. univ., dr. Rina ȚURCAN). 

Cultivându-le abilități de lider și dezvoltându-le spiritul antreprenorial, programul de studii „Business și administrare” stimulează absolvenții să inițieze afaceri. Le oferă și oportunități de angajare în diverse domenii: manager, economist-manager, manager finanțe, manager vânzări, manager resurse umane, manager calitate etc. Unul din atuurile programului rezidă în includerea tehnologiilor informaționale moderne, accentul pe cunoașterea organizării proceselor economice prin prisma ingineriei, experiența și calificarea înaltă a cadrelor științifico-didactice, rata înaltă de angajare a absolvenților, infrastructura modernă etc. 

Totodată, studenții au fost informați despre oportunitatea de a-și continua studiile la ciclul II, Master – studii extrem de necesare în vederea construirii carierii de succes și avansării ierarhice. Departamentul Economie și Management oferă programe de master performante în Administrarea afacerilor și Economia afacerilor imobiliare, organizate în baza acordurilor de colaborare cu instituțiile de învățământ europene, având avantajul studiilor bazate pe diploma dublă cu Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. 

Studenții programului „Business și administrare”, făcând alegerea corectă, și-au asigurat o carieră de succes.

(Visited 107 times, 1 visits today)