Pe 12 iunie, de Ziua Academiei de Științe a Moldovei, dna Rodica STURZA, doctor habilitat în științe tehnice, profesor universitar, șef Departament Oenologie şi Chimie din cadrul Facultății Tehnologia Alimentelor, Universitatea Tehnică a Moldovei, membru al Secției Științe Exacte și Inginerești a AȘM, a fost decorată cu medalia „Nicolae Milescu Spătarul”.

Prin această înaltă distincție, înmânată de către vicepreședinta Academiei de Științe a Moldovei, coordonatoarea Secției Științe exacte și inginerești, Svetlana COJOCARU, Prezidiul AȘM a apreciat rezultatele relevante în activitatea de cercetare în domeniul chimiei și siguranței alimentelor înregistrate de către d-sa pe parcursul a 30 de ani, aprecieri exprimate deopotrivă și cu prilejul celei de-a 60-a aniversări din ziua nașterii.

Mulțumind pentru înaltele aprecieri, Rodica STURZA a menționat că va munci cu aceeași abnegație în continuare pe tărâmul științific, dar și cel didactic, cultivându-le tinerilor cercetători pasiunea pentru activitatea de cercetare și însoțindu-i cu drag pe calea științei pentru a spori eficiența cercetărilor din Republica Moldova, în special în domeniul căruia i s-a dedicat – biotehnologii alimentare și siguranța alimentelor.

În acest an, Ziua Academiei de Științe a Moldovei a fost marcată în acest an cu o lecție publică prezentată online de către prof. Randy SCHEKMAN de la Universitatea California/Berkeley din SUA, savant celebru cu rădăcini basarabene, Laureat al Premiului Nobel în medicină, și un recital muzical susținut de renumitul compozitor-academician Eugen DOGA. Evenimentul a scos în evidență meritul incontestabil în dezvoltarea științei a mai multor profesori-savanți, inclusiv din cadrul Universității Tehnice a Moldovei.

Vivat, Crescat, Floreat, AȘM!

(Visited 35 times, 1 visits today)