Sub egida conf. univ., dr. Irina TUTUNARU, Departamentul Tehnologii și Design în Textile și Poligrafie, Facultatea Textile și Poligrafie, Universitatea Tehnică a Moldovei, în perioada 8-10 aprilie au fost desfășurate trei traininguri în regim online, orientate spre formarea abilităților de proiectare și confecționare a măștilor de protecție.

Destinate elevilor din școli profesionale, colegii și centre de excelență care pregătesc specialiști în domeniul textilelor, trainingurile au vizat elaborarea a trei modele de măști, diferite ca aspect și mod de confecționare, din produse reutilizabile fabricate din materiale textile. În rezultat, elevii au fost invitați să se implice în acțiuni caritabile de confecționare a măștilor, care să fie distribuite persoanelor din păturile socialmente vulnerabile.

Activitățile didactice în cauză au fost desfășurate ca răspuns la inițiativa Asociației Femeilor de Afaceri din municipiul Bălți, partener regional al Centrului pentru Educaţie Antreprenorială şi Asistenţă în Afaceri (CEDA).

(Visited 8 times, 1 visits today)