Cei 10 masteranzi ai grupei academice DI-191m, anul I, programul de studii „Design interior”, ciclul II, Facultatea Urbanism și Arhitectură, au lansat „Calendarul 2021”.

Este o lucrare practică de o înaltă ținută grafică și artistică, realizată în cadrul disciplinei de studiu „Design poligrafic”, dar și un bun prilej de a scoate în evidență inteligența emoțională – dovada maturității profesionale a majorității masteranzilor acestei grupe – Natalia HAREA, Alexandra ȘERȘUN, Nicoleta COJOCARI, Eugen LEON, Carolina RACILĂ, Mariana BUNDUCHI, Dumitru SANDUȚA, Alina BURSUC.

Mândră de succesul discipolilor săi, conf. univ., dr. Tatiana BUIMISTRU, a menționat că disciplina „Design poligrafic” a fost introdusă în curricula Departamentului Urbanism și Design Urban tocmai pentru a le permite tinerilor designeri în domeniu să-și extindă paleta de abilități creative. În calitatea sa de autor și profesor al acestui curs, pune un accent deosebit pe studierea cerințelor și normelor designului grafic (componenta principală a designului poligrafic), care să le permită ulterior masteranzilor să-și perfecteze corect din punct de vedere grafic propria lucrare de dizertație (partea textuală), dar și partea estetică a acesteia (prezentarea PowerPoint), pentru susținerea publică.

Obiectivul general al lucrării a constat în realizarea unei opere colective în formă de calendar, ca unul dintre cele mai solicitate tipuri de produse poligrafice. Iar sarcina individuală a fiecărui masterand a fost să dedice o filă a calendarului unui designer de mobilă cu renume mondial. Fiece filă a calendarului urma să includă fotografia designerului, celebrele sale exemple de mobilier și accesorii de interior, dar și să indice, bineînțeles, o anumită lună a anului. Îndeplinirea acestei sarcini a presupus, de fapt, realizarea unei lucrări grafice complexe și armonioase, care să țină seama de materia teoretică studiată, inclusiv cerințele față de compoziție, coloristică și tipografie în designul grafic, dar și să scoată în evidență imaginația, gândirea creativă, spiritul inventiv – abilități practice dobândite de masteranzi pe parcursul anilor de studii. Fiecare lucrare s-a distins prin ceva anume: cineva a surprins perfect specificul creației celebrului designer, respectând stilul grafic al acestuia pe întreaga filă, altcineva a fascinat printr-o simfonie/armonie a culorilor, iar unii au respectat întocmai compoziția foii, conferindu-i o notă originală…

Lucrările asupra calendarului au demarat cu mult înainte de carantină, versiunea finală fiind întregită deja online – de altfel, o premieră pentru noi în realizarea unei creații colective de acest gen.

(Visited 17 times, 1 visits today)