O delegație a Universități Tehnice a Moldovei (UTM) a efectuat o vizită de lucru la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV), în cadrul proiectului de dublă diplomă pentru programe de studii superioare de master. Oportunitatea de a obține diploma de master UTM și, în același timp, diploma USV, este posibilă în rezultatul încheierii în anul 2017 a Acordului interuniversitar de dublă diplomă.

Beneficiari ai acestui acord sunt studenții programelor comune UTM-USV de studii superioare de master „Inginerie electrică”, „Energie și mediu”, „Electroenergetică” (FEIE), „Calculatoare și rețele informaționale”, „Tehnologii informaționale” (FCIM), „Calitatea și securitatea produselor alimentare” (FTA) și „Administrarea afacerii” (FIEB).

În anul curent, studenții UTM au susținut cu succes la USV peste 30 de teze. Totodată, mai mulți studenți de la USV și-au exprimat dorința de a participa la proiectul de dublă diplomă.

În cadrul vizitei au avut loc mai multe ședințe comune cu reprezentanții conducerii USV, în persoana rectorului USV, prof. univ., dr. ing. Valentin POPA; prof. univ., dr. ing. Mihai DIMIAN, prorector pe activitatea științifică; prof. univ., dr. ing. Mircea-Adrian OROIAN, decan al Facultății de Inginerie Alimentară; prof. univ., dr. ing. Ștefan-Gheorghe PENTIUC, decan al Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor; prof. univ., dr. ing. Radu-Dumitru PENTIUC, director al Departamentului de Electrotehnică; prof. univ., dr. ing. Carmen NĂSTASE, decan al Facultății de Științe Economice și Administrație Publică.

Din partea UTM au fost participat persoane implicate în procesul de organizare și desfășurare a studiilor de dublă diplomă de la 4 facultăți – conf. univ., dr. Victor ABABII, responsabil master FCIM; conf. univ., dr. Raisa DRUȚĂ, prodecan FTA; lect. univ. Marcela BOTNARU, responsabil master FIEB; conf. univ., dr. Artur MACARI, șef Departament Tehnologia Produselor Alimentare, FTA; conf. univ., dr. Ion FIODOROV, șef Departament Ingineria Software și Automatică, FCIM; conf. univ., dr. Ilie NUCĂ, șef Departament Inginerie Electrică, FEIE; conf. univ., dr. Viorica SUDACEVSCHI, șef Departament Informatică și Ingineria Sistemelor, FCIM.

Obiectivele de bază ale întrunirii au vizat armonizarea planurilor de studii superioare de master, corelarea curriculumului pe discipline, echivalarea de conținut, echivalarea de credite, precondițiile de acces la programele de studii, stabilirea orarului activităților didactice și evaluărilor, coordonarea standardelor de elaborare și susținere a tezelor de master.

Totodată, au fost atinse și subiecte privind mobilitatea studenților de la programele de licență și master, dar și a cadrelor didactice în cadrul programului Erasmus+, organizarea instruirilor și formărilor profesionale pentru cadrele didactice, implicarea în activitatea de cercetare, dotarea tehnică a laboratoarelor etc.

De asemenea, membrii delegației UTM au vizitat mai multe laboratoare didactice și de cercetare de la USV – „Sisteme de fabricație”, „Ingineria sistemelor”, „Ingineria comunicațiilor”, „Mașini inteligente și vizualizarea informației”, „Interfețe industriale”, „Compatibilitate electromagnetică”.

Conducerea USV, în persoana prof. univ., dr. ing. Valentin POPA, rector; prof. univ., dr. ing. Adrian GRAUR, Rector Emeritus USV, dar și a mai multor prorectori, decani și coordonatori ai programelor de master, au menționat succesul excepțional al colaborării pe segmentul dublă diplomă cu UTM.

(Visited 114 times, 1 visits today)