La Facultatea Inginerie Economică și Business din cadrul UTM au devenit frecvente întâlnirile studenților cu reprezentanții întreprinderilor industriale.

La invitația titularei cursului de specialitate „Managementul investițiilor în industrie”, lect. sup., dr. în șt. ec. Ala OBERȘT, studenții programului de studii „Business și administrare” au avut fericita ocazie de a-l cunoaște pe Sergiu GUZUN, directorul fabricii de patiserie PANILINO SRL. Invitatul a împărtășit crâmpeie din  experiența sa de 16 ani în calitate de director și i-a îndemnat pe studenți să-și făurească viitorul profesional acasă, să contribuie la dezvoltarea economiei naționale și să insiste în a fi cei mai buni în domeniile în care urmează să se manifeste.

Un punct culminant al prezentării a fost planul investițional cu un buget de sute de mii de euro axat pe modernizarea tehnologiei și sporirea volumului de producție. În special, studenții s-au declarat impresionați de eco-eficiența proiectului investițional prezentat, care denotă preocuparea acestui producător pentru conservarea resurselor și protecția mediului înconjurător. PANILINO SRL se prezintă, astfel, ca un producător care valorifică resursele naturale și implementează cu succes tehnologiile eco-eficiente, asigurând o creștere sustenabilă.

Deschiderea manifestată de Sergiu GUZUN în comunicarea cu studenții a elucidat o simbioza reușită a cunoștințelor și practicii în materie de investiții industriale – o componentă ce asigură performanța în viitorul profesional, pe care studenții FIEB își propun să o ia drept model.

(Visited 12 times, 1 visits today)