Specialiștii companiei autohtone Unisim-Soft, Violeta DRAGNI şi Oxana TUHARI, au venit în vizită la Facultatea Inginerie Economică și Business, prezentându-le studenților o lecție pe tema „Analiza costurilor la întreprindere”, dar și un soft adaptat necesităților companiei – UNA.md, un sistem informațional complex de contabilitate şi gestionare, implementat cu succes la Unisim-Soft.

Întrevederea s-a desfășurat în cadrul cursului „Diagnoza activității economico-financiare” (DAEF), ţinut de conf. univ., dr. Cornelia CRUCERESCU pentru studenţii  anului III de la specialitățile „Business şi administrare”, „Contabilitate”, „Marketing şi logistică”. Scopul prezentării a constat în informarea despre posibilităţile softului, demonstrarea mecanizmelor de căutare a informaţiei despre costuri, atât în rapoartele finale cât şi în contabilitatea analitică. O atenţie deosebită s-a acordat importării din program a indicatorilor necesari pentru completarea tabelelor modelate în excel, necesare pentru efectuarea analizei costurilor. De asemenea în soft poate fi urmărită şi exemplicată metodologia de formare şi alocare a costurilor în funcţie de criteriile selectate, specificul afacerii şi politica de contabilitate a întreprinderii.

Lucrările de an la disciplina DAEF sunt elaborate în Excel în baza informaţiei financiare obţinute de la întreprinderile unde au exercitat practica managerială. Exersarea în softul UNA.md va permite studenţilor o însuşire mai bună a materialului teoretic, sporirea competenţilor de navigare în softurile de contabilitate pentru a extrage cît mai multă informaţie primară necesară pentru efectuarea unei analize complexe a situaţiei economico-financiare in anumite domenii de activitate ale întreprinderii, atât de necesară în generarea suportului informaţional în luarea deciziilor.

La lecţie au asistat și profesorii conf. univ., dr Alina STRATILA, lect. asist. univ. Lidia SURDU, care utilizează softul dat la disciplinele pe care le predau.  D-lor au apreciat oportunităţile de utilizare a softului în procesul de predare, gradul sporit de aplicabilitate, nivelul calitativ de formare profesională a studenţilor în conformitate cu cerinţele pieţei şi posibilitățile avansate de încadrare în câmpul muncii.

Prezentarea a finalizat cu o rundă de dezbateri privind avantajele implementării softului, posibilităţii efectuării stagiilor de practică, dar şi a eventualității de angajare la compania Unisim-Soft. La solicitarea specialiştilor companiei, studenţii şi-au expus părerea despre designul softului şi facilitarea procedurii de accesare şi navigare.

O întâlnire foarte utilă, despre care studenții au subliniat că și-ar dori să fie organizate frecvent, cu un auditoriu mai larg.

(Visited 91 times, 1 visits today)