Universitatea Tehnică a Moldovei, alături de University of Banja Luka (Bosnia-Herţegovina) și Westphalian University of Applied Sciences Gelsenkirchen din Germania, au răspuns la iniţiativa Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa de a crea o reţea academică într-un domeniu ingineresc interdisciplinar de mare actualitate, cel al tehnologiilor aditive, sub denumirea de SEEAM-Network (South Eastern European Academic Network for Additive Manufacturing, http://seeam-network.com/wp/).

Membrii celor patru universități, la care UTM a fost reprezentată de către Iurie NUCĂ, titular al Departamentului Inginerie Electrică din cadrul Facultății Energetică și Inginerie Electrică, s-au întâlnit în aceste zile la Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa, în încercarea de a dezvolta experiențele internaționale, dar şi pentru a da o mai bună vizibilitate acestora în spaţiul european.

„Este trendul pe care învățământul european îl înregistrează, respectiv, de a forma şi de a merge spre consorţii internaţionale. Ori acest drum trece, înainte de toate, prin realizarea, într-o primă etapă, a unor reţele de universităţi care se unesc, pornind de la interese şi preocupări comune pe care le au în activităţi educaţionale şi de cercetare. Această reţea care pune accentul pe realizarea unor tehnologii aditive ne-a adus împreună”, a declarat prorectorul Universităţii „Eftimie Murgu”, Cristian CHIONCEL.

„Printre principalele obiective ale acestei platforme, sprijinită financiar de  Ministerul Educaţiei Naţionale, prin fondul de Dezvoltare Instituţională, se regăseşte creşterea vizibilităţii internaţionale în spaţiul european al învăţământului şi cercetării, prin înfiinţarea acestor reţele universitare transnaţionale pentru educaţie şi cercetare într-un domeniu tehnic de mare actualitate, cel al tehnologiilor aditive”, a afirmat dr. ing. Relu CIUBOTARIU, managerul proiectului.

Un alt obiectiv este de a stimula mobilitatea internaţională a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, precum şi a cadrelor didactice, prin participarea la activităţi educaţionale şi de cercetare, realizate în echipe mixte sau multinaţionale. Creşterea capacităţii de cercetare, dezvoltare şi inovare, prin aceste echipe mixte reprezintă un alt obiectiv al proiectului, ca de altfel şi asigurarea accesului la experienţa internaţională.

Prin intermediul reţelei, universităţile afiliate urmăresc, pe de o parte, asigurarea pe termen lung de experienţe internaţionale pentru cadre didactice şi studenţi, prin mobilităţi de predare şi învăţare de scurtă durată (maximum o săptămână), realizate la instituţiile partenere, iar pe de altă parte, creşterea eficienţei în activitatea de cercetare ştiinţifică, prin punerea în comun a resurselor materiale şi a experienţei profesionale a cadrelor didactice şi cercetătorilor. Pentru derularea în viitor a acestor activităţi, universităţile reunite în SEEAM-Network vor apela la finanţări europene, asigurate prin programele DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) şi ERASMUS+, precum şi prin programe de cercetare.

Reţeaua este deschisă atât universităţilor, cât şi entităţilor publice şi private interesate.

(Visited 5 times, 1 visits today)