Facultatea Inginerie Economică și Business a UTM în parteneriat cu Facultatea Științe Economice și Administrare Publică a Universității ,,Ștefan cel Mare” (Suceava, România) au organizat Conferința economică internațională ,,Competitivitate și dezvoltare durabilă” –  International Economic Conference „Competitiveness and Sustainable Development”.

În data de 25 octombrie 2019 în cadrul FIEB a fost organizată conferință „Competitivitate și dezvoltare durabilă”. Reprezentanți ai 8 instituții din 4 țări (Moldova, România, Ucraina, Israel) au prezentat 41  rapoarte, 13 dintre care aparținând oaspeților-participanți de peste hotare. S-a evidențiat echipa Universității din Suceava, în frunte cu doamna decan, dr. Carmen NĂSTASE, care a confirmat, astfel, colaborarea fructuoasă între instituțiile noastre în special în  domeniul educațional, prin programe de diploma dublă  sau cercetări științifice.

Pe plan local, se reliefează o colaborare promițătoare în domeniul cercetării cu Institutul Național de Cercetări Economice, fiind prezentate mai multe articole de interes științific sporit.

În mesajele lor de salut, prof. univ., dr. hab. Larisa BUGAIAN, prorector UTM probleme financiare și  relații internaționale, și conf. univ., dr. Rafael CILOCI, decan FIEB, au menționat că secțiunile conferinței includ diverse arii actuale, cum ar fi:

  • Inovații și sustenabilitate
  • Economia digitală: oportunități și riscuri
  • Politici economice moderne
  • Cooperare transfrontalieră
  • Management și Leadership
  • Marketingul sec. XXI
  • Finanțe și Contabilitate.

Prezentările participanților la conferință au inclus argumente teoretice și științifice incontestabile și au trezit un viu interes din partea publicului.

Conferința deschide o largă și excelentă platformă pentru prezentarea rezultatelor cercetărilor, dar  pentru efectuarea unui eficient schimb de idei, care să se soldeze cu inițierea unor noi domenii de colaborare și lansarea unor noi proiecte în beneficiul instituțiilor participante.

(Visited 33 times, 1 visits today)