Universitatea Tehnică a Moldovei a desemnat studenţii cu cea mai înaltă reuşită academică,  în baza rezultatelor din sesiunea de vară a anului universitar 2018-2019.

Potrivit reuşitei academice a studenţilor înregistrate în sesiunea de vară a anului universitar 2018-2019, a fost aprobată Lista Rectorului, care reprezintă top-ul studenților în număr estimativ de cca 1% din numărul total al studenților UTM.

Lista Rectorului include 36 de studenţi, reuşita academică a acestora variind între 10 și 9,72.

Pentru a stimula interesul studenţilor faţă de studii şi a evidenţia efortul lor de manifestare prin realizări academice de excepţie, planșeele cu listele respective sunt afișate la un loc vizibil la toate cele 9 facultăți ale UTM.

Lista Rectorului, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN

Lista studenților facultăților în top 1%, conform rezultatelor sesiunii de vară, a/u 2018/2019

 1. Burac Irina, FCIM, specialitatea „Ingineria sistemelor biomedicale”, grupa academică ISBM-161, nota medie: 10,00;
 2. Ciobanu Anatolie, FCIM, „Informatică aplicată”, gr. IA-171, nota medie: 10,00;
 3. Cucu Jana, FCGC, „Evaluarea imobilului”, gr. EI-1607, nota medie: 10,00;
 4. Cuşnir Nicoleta, FIMIT, „Tehnologii de operare în transport”, gr. TOT-161, nota medie: 10,00;
 5. Dubac Victoria, FIEB, „Business şi administrare”, gr. BA-181, nota medie: 10,00;
 6. Gomeniuc Alina, FCIM, „Ingineria software”, gr. FAF-172, nota medie: 10,00;
 7. Miron Andrei, FCIM, „Calculatoare şi rețele”, gr. C-171, nota medie: 10,00;
 8. Pegza Ana, FIEB, „Contabilitate”, gr. C-181, nota medie: 10,00;
 9. Saviţchi Evelina, FCIM, „Ingineria sistemelor biomedicale”, gr. ISBM-161, nota medie: 10,00;
 10. Sănduţă Stanislav, FCIM, „Calculatoare”, gr. C-161, nota medie: 10,00;
 11. Secrieru Erica, FCGC, „Construcţii şi ingineria civilă”, gr. CIC-1602, nota medie: 10,00;
 12. Secureanu Antonina, FCGC, „Evaluarea imobilului”, gr. EI-1607, nota medie: 10,00;
 13. Slobodeaniuc Stanislav, FIMIT, „Ingineria şi tehnologia transportului auto”, gr. ITTA-161, nota medie: 10,00;
 14. Stratulat Ştefan, FCIM, „Tehnologii informaţionale”, gr. TI-161, nota medie: 10,00;
 15. Zaharia Gabriel, FCIM, „Tehnologii informaţionale”, gr. FAF-161, nota medie: 10,00;
 16. Ghelan Andrei, FET, „Reţele şi software de telecomunicaţii”, gr. RST-171, nota medie: 9,97;
 17. Mîţu Ecaterina, FUA, „Design interior”, gr. DIN-161, nota medie: 9,97;
 18. Clichici Doina, FUA, „Arhitectură”, gr. ARH-141, nota medie: 9,95;
 19. Curmei Daniel, FCIM, „Calculatoare”, gr. C-161, nota medie: 9,95;
 20. Petiş Elena, FTA, „Tehnologia produselor alimentare”, gr. TPA-162, nota medie: 9,95;
 21. Roşca Neonil, FCIM, „Calculatoare şi reţele”, gr. C-171, nota medie: 9,95;
 22. Topciu Cristina, FUA, „Arhitectura”, gr. ARH-183, nota medie: 9,95;
 23. Creţu Dumitru, FCIM, „Ingineria software”, gr. FAF-172, nota medie: 9,94;
 24. Fiştic Cristofor, FCIM, „Ingineria software”, gr. FAF-171, nota medie: 9,94;
 25. Tiseeva Maria, FIMIT, „Design industrial”, gr. DI-162, nota medie: 9,94;
 26. Vlas Tudor, FUA, „Arhitectura”, gr. ARH-162, nota medie: 9,93;
 27. Lungu Daniela, FUA, „Arhitectura”, gr. ARH-141, nota medie: 9,92;
 28. Lungu Victoria, FUA, „Arhitectura”, gr. ARH-141, nota medie: 9,92;
 29. Onea Olga, FTP, „Design vestimentar industrial”, gr. DVI-181, nota medie: 9,91;
 30. Balan Ana-Maria, FTA, „Tehnologia vinului şi a produselor obţinute prin fermentare”, gr. TVPF-161, nota medie: 9,87;
 31. Dulgheru Maria-Magdalena, FTA, „Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice”, gr. TMAP-171, nota medie: 9,85;
 32. Goncearu Natalia, FET, „Inginerie şi management în telecomunicaţii”, gr. IMTC-061, nota medie: 9,85;
 33. Burac Ana, FTA, „Tehnologia produselor alimentare”, gr. TPA-161, nota medie: 9,80;
 34. Raeţcaia Ana, FIMIT, „Design industrial”, gr. DI-162, nota medie: 9,80;
 35. Apostol Irina, FEIE, „Inginerie şi management în energetică”, gr. IME-161, nota medie: 9,72;
 36. Rusu Elisei, FEIE, „Electroenergetică”, gr. EE-162, nota medie: 9,72.
(Visited 93 times, 1 visits today)