Rodica MUSTEAȚĂ, director al publicației periodice „Monitorul Fiscal FISC.md”, absolventă a Facultății Inginerie Economică și Business, se declară mândră de studiile făcute la UTM, subliniind contribuția incontestabilă a profesorilor la formarea sa profesională, dar și la dezvoltarea sa ca personalitate distinctă.

În cadrul unei vizite la Alma Mater, d-sa a fost surprinsă de interesul manifestat de cei peste 60 de studenți ai FIEB, însoțiți la întrevedere de către profesorii lor, față de publicația periodică în cadrul căreia deține funcția de director și a fost plăcut surprinsă atunci când dr. hab., prof. univ. Larisa BUGAIAN, prorector finanțe și relații internaționale, a menționat că UTM este abonată la revista „Monitorul fiscal”. „Este foarte important ca studenții să fie la curent de pe băncile facultății cu poziția oficială a Serviciului Fiscal de Stat, activitatea, planurile şi proiectele sale, metodele și mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale, reflectate pe larg în publicația periodică pe care o conduce.

Prezentând revista „Monitorul Fiscal FISC.md”, Rodica Musteață a subliniat importanța și utilitatea acesteia pentru mediul de afaceri. E vorba despre două produse diferite: revista tipărită (în forma fizică) și revista în formă electronică, fiecare dintre ele având avantajele sale. Obiectivul principal al revistei este de a informa contribuabilii despre poziția oficială a Serviciului Fiscal de Stat privind implementarea legislației fiscale, având ca scop sistematizarea practicii fiscale și ajustările ei în concordanță cu legislația existentă. Revista are în calitate de public-țintă contribuabilii, funcționarii publici, experții în domeniul fiscal, analiștii economici, inclusiv profesorii din domeniul contabilității, studenții, alți specialiști de profil financiar-economic.

Rodica Musteață a menționat că este mândră că a absolvit FIEB-UTM – programul de licență Business și Administrare (gr.BA-061) și programul de master AA120cr (gr. AA-092), evaluând la un nivel înalt calitatea studiilor oferite de UTM și mulțumindu-le foștilor dascăli.

Atuul studiilor oferite de FEIB rezidă în pregătirea teoretică și practică temeinică a studenților, fortificată de experiența de expertiză a cadrelor didactice. Practic toate disciplinele studiate la ciclurile I și II s-au dovedit a fi absolut necesare pentru formarea sa ca profesionist și manager, menționând în special disciplinele de contabilitate managerială, managementul proiectelor, sisteme de management al calității, diagnoza activității economico-financiare ș.a.

Adresându-se studenților, d-sa a subliniat că un moment important în formarea profesională îl constituie dorința de a munci corelată cu obiective-țintă concrete și i-a îndemnat să păstreze interesul față de studii și după facultate. În opinia sa, dezvoltarea personală poate fi asigurată doar prin învățare pe tot parcursul vieții, aceasta constituind cheia-succesului în mediul de afaceri.

Conștientă de faptul că competentele căpătate la facultatea care a format-o deschid oportunități frumoase de angajare în câmpul muncii, d-sa și-a arătat disponibilitatea de a primi studenții la practică în cadrul „Monitorului fiscal” cu angajarea ulterioară a celor mai activi, perseverenți și responsabili dintre ei, precum și de a colabora în continuare cu UTM în diverse domenii.

(Visited 47 times, 1 visits today)