Nicolae MOGOREANU, conf. univ., dr. în cadrul Departamentului Energetică al Facultății Energetică și Inginerie Electrică, UTM, este unul din cei 10 câștigători ai concursului Premiul național „Pentru o viață activă la orice vârstă”, organizat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova.

Munca unui profesor nu poate fi comparată cu a niciunei categorii sociale catalogate ca vârstnică. Un profesor își formează palmaresul zi de zi, an după an – o comoară inestimabilă care într-un veac de om se reflectă în manuale și diverse lucrări, dar cea mai mare parte mustește în inima și cugetul său și se transmite prin expresie orală, aplicații practice, dar și blândețea și licărul din ochi în interminabilele ore-zile petrecute în fața tânărului auditoriu. Cu atât mai nobilă și demnă de apreciere este inițiativa Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, care organizează Concursul Premiul Național pentru vârstnici „Pentru o viață activă la orice vârstă”, la care sunt bineveniți și profesorii. Profesori care îl și câștigă, cucerind prin liste lungi de noi descoperiri, invenții, monografii, manuale… Este și exemplul profesorului nostru, UTM-ist de-o viață – Nicolae MOGOREANU, conf. univ., dr. în cadrul Departamentului Energetică al Facultății Energetică și Inginerie Electrică.

La ediția din anul curent a concursului d-sa a venit cu o listă impresionantă de lucrări editate în ultimii ani:

3 manuale  – „Iluminatul electric”, 2013; „Eficiența energetică. Mediul. Economia modernă”, 2017, coautor; „Aparate electrice de joasă tensiune”, 2018);

indicații metodice – „Электротехнологии, указания к лабораторным работам”, 2010;

2 cărți – „Surse regenerabile de energie electrică în sistemul  electroenergetic”, coautor, 2015; „Surse de energie regenerabilă”, coautor, 2015 (în limbile română şi rusă);

3 studii – „Sectorul energetic: corupție sau proastă gestionare?”, 2009; „Iluminatul municipal – aspecte funcționale, estetice, arhitecturale, turistice de eficiență şi investiționale”, 2011, coautor; „Politica tarifară – un instrument economic şi social al statului”, 2011, coautor;

2 ghiduri – „Ghid practic privind iluminatul stradal în zonele rurale ale Moldovei”, 2014, coautor, în două limbi; „Ghidul consumatorului de energie electrică”, 2019, coautor;

la care se adaugă calitatea de membru, în diferite perioade până în prezent – al comisiilor pentru susținerea tezelor de doctor (România) timp de 6 ani; al  Grupului lucru al Comisiei de stat cu privire la supravegherea activității de întreprinzător pe lângă Ministerul Economiei; al Consiliului de experți al Curții de Conturi; al Consiliului de experți al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică; al Consiliului consultativ pe lângă Ministerul Economiei; al Consiliului „Moldova-Eco energetică” pe lângă Ministerul Economiei; președinte al Asociației Consumatorilor de Energie din anul 2002; 5 nominalizări, diplome și premii ale Senatului UTM; Premiul Academiei Române pentru cel mai bun manual (în colectiv), 1999; Premiul Academiei Române Științe Tehnice pentru lucrarea „Eficiența energetică. Mediul. Economia modernă” (în colectiv), 2019; peste 100 de publicații în ziare şi reviste naționale, precum și numeroase participări la emisiuni radio și tv privind probleme din sectorul energetic al Republicii Moldova etc.

Apreciem decizia organizatorilor concursului MSMPS de a-i acorda profesorului Nicolae MOGOREANU Premiul Național „Pentru o viață activă la orice vârstă” și suntem mândri de faptul că la vârsta-i venerabilă a primit din mâinile ministrului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ala NEMERENCO, acest premiu valoros pentru el în primul rând ca apreciere în sine. Subscriem la mulțumirile ce i-au fost adresate cu această ocazie, pentru că rămâne a fi un exemplu pentru generațiile mai tinere, împărtășindu-le experiența și înțelepciunea acumulată în ani.

Nostrum appreciation bene merenti, professore!

(Visited 25 times, 1 visits today)