Pe 9 iulie 2019 la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, România, Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor a avut loc examenul de disertație susținut de studenții Facultăţii Calculatoare, Informatică şi Microelectronică (programele de studii: „Calculatoare și rețele informaționale” și „Tehnologia informației”).

Această oportunitate a fost posibilă datorită Acordului încheiat între Universitatea Tehnică a Moldovei şi Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, România, în cadrul proiectului de programe de studii superioare de masterat cu diplomă dublă: „Calculatoare și rețele informaționale” (oferit de UTM) şi „Rețele de comunicații şi calculatoare” (oferit de USV) şi respectiv „Tehnologia informației” (oferit de UTM) şi „Știința şi ingineria calculatoarelor” (oferit de USV).

Comisia de examinare a disertațiilor a fost formată din reprezentanți ai Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava şi reprezentantul Universităţii Tehnice a Moldovei – dr., conf. univ. Victor ABABII.

În cadrul programului de studii superioare de master „Reţele de comunicații şi calculatoare” au fost prezentate 6 teze ale masteranzilor: Sorin BOTNARU, Andrei DUBOVOI, Andrei GROMIC, Ludmila POSTOLACHI, Andrei RAZMERIŢA şi Igor TARPAN (grupa academică CRI-171M).

Respectiv, în cadrul programului de studii superioare de master „Știința şi ingineria calculatoarelor” au fost prezentate 4 teze ale masteranzilor: Victor BURLAC, Daria CEBOTARI, Radu FILIPESCO şi Andrei MOGÎLDEA (grupa academică TI-171M).

Tematica disertațiilor au abordat diverse metode şi tehnici de soluţionare a problemelor din ştiinţa calculatoarelor, tehnologia informaţiei şi reţele informaţionale cu aplicare în afaceri, agricultură, industrie şi securitatea cibernetică.

Toate disertațiile prezentate de masteranzii UTM au fost apreciate de Comisie la un nivel foarte înalt şi evaluate cu note de 9 şi 10.

Aducem sincere felicitări masteranzilor, cadrelor didactice şi conducărorilor de disertație, care au depus efortul pentru educaţia şi pregătirea profesională a acestora!

(Visited 12 times, 1 visits today)