Conferința științifico-practică regională ELTECS – „Electrotechnic and Computer Systems: Theory and Practice”, desfășurată în perioada 24-26 iunie la Universitatea Politehnică Națională din Odessa, are printre participanți o echipă constituită din doi cercetători din cadrul Institutului de Energetică și un doctorand al Universității Tehnice a Moldovei.

Este vorba de directorul Institutului de Energetică, dr. Mihai Tîrşu, cercetătorul științific Mihai Lupu și doctorandul Sveatoslav Postoroncă, absolvenți ai UTM, care au prezentat la ELTECS-2019 un amplu raport privind impactul asupra ecologiei a sistemelor de încălzire centralizată şi individuală din clădirile cu multe apartamente (studiu de caz pentru municipiul Chișinău) – „Impact of centralized and individual heating of apartment buildings on the environment (on the example of Chisinau, Republic of Moldova)”.

Raportul a fost elaborat pe baza unui studiu efectuat în cadrul Institutului de Energetică, reprezentând o analiză comparativă a impactului funcționării celor două tipuri de aprovizionare cu energie termică (centralizată și autonomă, pe bază de gaze) asupra sănătății publice și a mediului ambiant. Rezultatele studiului denotă avantajele sistemului centralizat de aprovizionare cu energie termică în municipiul Chișinău, produsă la CET1 si CET2 cu utilizarea tehnologiilor de cogenerare.

Potrivit autorilor, studiul va continua cu o analiză a situației privind termoficarea în clădirile publice din Chișinău, dar și din municipiul Bălți, unde urmează a fi soluționată problema furnizării apei calde de consum, produs energetic sistat de mai mulți ani. Totodată, urmează a fi evaluată și situația din centrele raionale, unde energia termică nu mai este furnizată în mod centralizat, iar rețelele și centralele termice au degradat irevocabil.

Dat fiind că Republica Moldova utilizează pentru încălzire în mare parte combustibili și sisteme ineficiente, cu efecte nefaste asupra mediului, subiectul își găsește o largă abordare și în cercetările antreprenoriale efectuate în baza conceptului „smart specialization” lansat de UE și susținut în RM de către MECC.

Problema are și o amplă rezonanță internațională, dovadă fiind similaritatea subiectelor abordate anual în cadrul ELTECS, cu un accent vădit pe problemele majore din ingineria electrică, tehnologia informației și utilizarea IoT în creșterea fiabilității și stabilității sistemelor software și hardware.

(Visited 17 times, 1 visits today)