Licența 2019, FIEB: o nouă promoție de contabili

La UTM, în cadrul Facultății Inginerie Economică și Business (FIEB), pregătim și contabili. Prezentându-și lucrările de licență în fața Comisiei Examenelor de Licență, absolvenții acestei specialități din cadrul Departamentului Economie și Management au abordat o paletă variată de probleme existente în domeniu, venind cu sugestii și propuneri interesante, menite să contribuie la restructurarea activității întreprinderilor.


Proaspeții licențiați – Cătălina Coada, Rodica Furtună, Dumitru Calcatiniuc, Prascovia Podcoritov, Gheorghe Tutunaru, Oxana Roșca – au abordat în lucrările lor de licență multiple subiecte, între care: Analiza reformei cadrului legal în domeniul contabilității și fiscalității; Evaluarea decontărilor cu bugetul și povara fiscală; Analiza economico-financiară a rezultatelor entității; Particularitățile antreprenoriatului IMM;  Specificul contabilității mijloacelor fixe în vederea majorării rezultatelor financiare etc.

S-a evidențiat în special teza prezentată de către Cătălina Coadă, care și-a propus să facă un studiu minuțios privind „Contabilitatea și analiza stocurilor de mărfuri în comerț”. Absolventa și-a demonstrat din plin calitățile de cercetător împătimit de domeniul în care dorește să se afirme, elucidând o pregătire teoretică și practică excelentă. Comisia de Licență a apreciat concluziile și propunerile absolventei, grație și faptului ca acestea se implementează deja cu succes în procesul managerial al întreprinderii și au generat efecte economice considerabile.

Mult succes în cariera profesională, dragi absolvenți!