FIEB lansează o nouă promoție din 20 de masteranzi

Facultatea Inginerie Economică și Business (FIEB) a lansat o nouă promoție din 20 de masteranzi (4 – de la specialitatea EAI 120, alții 4 – de la AA 90 – 4 și 12 – de la AA 120). Programele de master de la FIEB asigură absolvenților de la diferite  specialități o pregătire economico-managerială temeinică și oportunități de a avansa în posturi de conducere.

Subiectele abordate în cadrul tezelor de master sunt diverse, acestea caracterizând, de cele mai multe ori, situația la întreprinderile în care activează masteranzii. Sunt realizate studii la nivel de ramură și sector, cercetări de benchmarking, iar propunerile de perfecționare sunt ancorate pe probleme actuale, generând un efect economic major.

Conf. univ., dr. Rafael Ciloci, decanul Facultății Inginerie Economică și Business, susține că mai multe lucrări ale masteranzilor promoției din anul curent au atins un nivel foarte înalt, evidențiind unele dintre acestea.

Masteranda Esenia Turchin în teza sa „Managementul achizițiilor publice” a examinat sistemul de achiziții publice, platformele și  procedurile de achiziții, dar în special – efectele economice ca rezultat al implementării acestui sistem la Universitatea Tehnică a Moldovei.

Masterandul  Stanislav Cebotari, premiat pentru excelență și desemnat șef al promoției-2017 la absolvirea ciclului Licență, a scos în evidență „Evaluarea eficienței economice a proiectelor investiționale bazate pe utilizarea tehnologiilor informaționale”. Dânsul a reflectat asupra utilizării tehnologiilor informaționale pentru crearea unui model de evaluare a eficienței economice a proiectelor investiționale. Aceasta ar permite pronosticarea sensibilității proiectelor la modificarea valorii factorilor de risc și poate fi implementată de către întreprinderile din domeniul construcțiilor.

Cunoștințele și competențele însușite în cadrul FIEB constituie o investiție importantă în viitorul studenților noștri!