Licența-2019, FIEB: importanța analizei diagnostice în activitatea unei întreprinderi

Absolventa Facultății Inginerie Economică și Business, Ana Mereacre, gr. BA-161, sub îndrumarea conducătorului ştiinţific Alina STRATILA, dr., conf. univ. la Departamentul Economie şi Management din cadrul Facultăţii Inginerie Economică şi Business, a elaborat și susținut cu succes teza de licenţă cu tema „Analiza diagnostică a activității comerciale la întreprinderea „VADELICONSTRUCT” SRL. Măsuri de îmbunătățire”.

Studenta și-a propus să facă o analiză detaliată a activității comerciale a întreprinderii, iar pe baza rezultatelor obținute să identifice locul pe care aceasta îl ocupă în mediul în care activează. O atare analiză a scos în evidență atât atuurile, cât și punctele slabe și eventualele riscuri în activitatea comercială a întreprinderii. Astfel, au fost identificate cele mai eficiente direcții de perfecționare care să conducă la obținerea unor rezultate notabile și să contribuie la ascensiunea întreprinderii.

Așa cum funcțiunea de marketing se situează în centrul activității unei întreprinderi moderne, absolventa a subliniat importanța organizării corecte a activităților comerciale prin prisma reducerii timpului şi a efortului necesar pentru obţinerea, analiza şi pregătirea informaţiilor. Aceste acțiuni își găsesc ulterior rostul în automatizarea şi operarea cu date, respectiv,  utilizarea bazelor de date. Drept o soluție viabilă în crearea și gestionarea bazelor de date a fost propusă utilizarea Microsoft Excel – un soft destinat managementului informației.

Absolventa recomandă specialiştilor departamentelor comerciale ale întreprinderilor să creeze şi să dezvolte baze de date proprii, care să îndeplinească sarcini specifice şi să asigure utilizarea sistematică a informaţiilor într-o formă mai structurată pe o bază liberă.

În această ordine de idei, întreprinderii analizate i s-a propus printr-un exemplu practic, creat în programul Microsoft Excel și demonstrat în limba engleză, utilizarea bazelor de date în lucrul cu clienții. Respectiv, se vor exclude informaţiile suplimentare, ceea ce va simplifica percepţia datelor şi va spori eficienţa adoptării deciziilor manageriale.

De exemplu, elaborarea în cadrul întreprinderilor de construcţii a unei asemenea baze de date (în baza paginilor online ce conțin baze de date cu acces gratuit) permite extragerea următoarelor informaţii:

  1. Stabilirea concurenţilor specializaţi în acelaşi tip de activitate;
  2. Identificarea furnizorilor de materii prime şi materiale aflaţi în apropiere nemijlocită;
  3. Identificarea potenţialilor parteneri care implementează activităţi conexe sau pot deveni participanţi temporari în tranzacţii etc.

În concluzie, absolventa a reiterat că utilizarea bazelor de date este deosebit de importantă pentru a asigura o activitate comercială eficientă a întreprinderii în condițiile economiei de piaţă. Aceasta va permite reducerea costurilor operaţiunilor de marketing şi vânzări, dar și a multor resurse epuizate în activitatea comercială a întreprinderii.