Istoria de succes Erasmus+ a profesoarei FTP la Universitatea din Oradea, România

În perioada 20-24 mai 2019 Marcela Irovan, doctor, conferențiar universitar la programul Tehnologii și Designul Confecțiilor Textile din cadrul Facultății Textile și Poligrafie, UTM, a beneficiat de o bursă Erasmus+ Acțiunea cheie 1, mobilitate de predare, în cadrul Universității din Oradea, România, Facultatea Inginerie Electrică și Management Industrial, Departamentul Textile, Pielărie și Management Industrial.

Conform programului de activitate cadru didactic a susținut prelegeri pentru studenții programului Tehnologia Tricotajelor și Confecțiilor, cu tema „Dezvoltarea sortimentelor de îmbrăcăminte pentru femei prin aplicarea tehnicilor de transformare morfologică”.

În cadrul discuțiilor cu membrii departamentului Textile, Pielărie și Management Industrial, director departament Adina Victoria Albu, șef lucrări, dr., precum și cu bursierii Erasmus+, profesorii Universității Quebec din Montreal, Canada, Joselyn Bellemare și Ana Maria Balint au fost stabilite direcțiile de colaborare în domeniile academice și științifice.

Împreună cu director departament Adina Victoria Albu la invitația dl ing Locodi, M. Irovan a realizat o vizita de studiu în cadrul întreprinderii de confecții SC Limtex SRL, Oradea, unde a făcut cunoștință cu tehnologiile moderne implementate în cadrul întreprinderii.

Parte din program a fost participarea la Conferința Științifică Internațională „Innovative solutions for sustenable development of textiles and leather industry”, organizată în cadrul departamentului Textile, Pielărie și Management Industrial în perioada 23-24 mai 2019, care a constituit o bună oportunitate pentru stabilirea unor relații de colaborare cu cercetătorii din România, Turcia, Portugalia și Canada.

În perioada stagiului, bursiera a vizitat obiectivele turistice al orașului Oradea, Atelierul de țesut manual din Cetatea Oradea, precum și o deosebită expoziția organizată în incinta Primăriei Oradea „Însemnele regalității românești”.

Pe tot parcursul stagiului de mobilitate bursierea a beneficiat de suport din partea responsabilului de proiect a instituției gazdă Liliana Indrie,  conf. dr. ing.  Pe această cale, bursiera aduce mulțumiri Universității din Oradea, Departamentului  Textile, Pielărie și Management Industrial, director departament Adina Victoria Albu, șef lucrări, dr. și în special, responsabil proiect Liliana Indrie, conf. dr. ing., pentru acceptul de acordare a bursei și sprijinul pe parcursul stagiului de mobilitate.

Stagiul și suportul oferit în vederea desfășurării mobilității Erasmus+, reprezentă o foarte bună oportunitate pentru schimbul de experiență cu colegii din alte instituții similare, pentru preluarea experiențelor eficiente, pentru consolidarea și dezvoltarea parteneriatelor academice și economice, pentru formarea și îmbunătățirea continuă.

 

Distribuie

Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .

DIN ACEEAȘI CATEGORIE

MENIU