AVIZ: Susținerea publică a tezei de doctorat, candidat Nicolai ABABII

Şcoala Doctorală a Universității Tehnice a Moldovei anunță ședința de susţinere publică a tezei de doctorat a candidatului ABABII Nicolai în cadrul Comisiei de Doctorat.

 

Tema tezei: ”Nanomateriale și heterojoncțiuni non-planare în bază de oxizi semiconductori”.

Specialitatea: Nano-microelectronică şi optoelectronică, cod 233.01

Conducător de doctorat: LUPAN Oleg, dr. hab., prof. univ., UTM

Membrii Comisiei de îndrumare:

TROFIM Viorel, dr. hab., prof.univ., UTM;

ȘONTEA Victor, dr, prof.univ., UTM;

RAILEAN Serghei, dr., conf.univ., UTM;

Membrii Comisiei de Doctorat:

Președinte – ŢIULEANU Dumitru, dr. hab., prof. univ., membru-corespondent AȘM, UTM

Secretar – RAILEAN Serghei, dr., conf. univ., UTM

Membru – CULIUC Leonid, dr. hab., prof. univ., academician AȘM, Institutul de Fizică Aplicată

Conducător științific – LUPAN Oleg, dr. hab., prof.univ., UTM

Referenţi oficiali:

SIDORENKO Anatolie, dr.hab., prof.univ., academician AȘM, Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii ”D. Ghițu”

TROFIM Viorel, dr.hab., prof.univ., UTM

CARAMAN Mihail, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova

 

Data: 01.07.2022

Ora: 15:00

Local: Universitatea Tehnică a Moldovei, blocul de studii nr. 3, aud. 3-405, Chișinău, str. Studenților 9/7.

Teza de doctor și Rezumatul tezei pot fi consultate la Biblioteca UTM (repository.utm.md sau library.utm.md) sau la adresa ANACEC (contact@anacec.md sau www.cnaa.md).

Avizele/comentariile/propunerile la teza de doctorat înaintată spre susținere pot fi transmise la adresa electronică a Şcolii Doctorale UTM sau depuse în forma pe hârtie la Şcoala Doctorală UTM (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 168, bir. 201 între orele 8.00-16.00).

Distribuie

Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .

DIN ACEEAȘI CATEGORIE

MENIU