Vizita la UTM a dlui Ceslav CIOBANU, prof. dr. la Universitatea de Stat din Virginia, SUA

Prof. dr. Ceslav CIOBANU, profesor și coordonator de programe în domeniul economic, președintele Senatului Universității de Stat din Virginia (VSU), SUA, a vizitat recent (9-22 decembrie 2021) Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) în cadrul unui proiect internațional Fulbright cu scopul de a dezvolta un Proiect de cooperare între VSU și UTM în baza Centrului de Excelență pentru Cercetare, Inovare și Dezvoltare Economică (CRED).

În cadrul întrevederilor cu rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, și directorul Centrului Universitar ERASMUS+, UTM, prof. univ., dr. hab. Larisa BUGAIAN, au fost examinate obiectivele, direcțiile principale, strategiile și, în detalii, Planul de acțiuni în domeniul cooperării celor două instituții. La baza acestui parteneriat strategic stă Acordul General de Cooperare Academică dintre VSU și UTM, semnat de către conducătorii celor două universități, în conformitate cu acordurile încheiate în timpul vizitei rectorului Viorel BOSTAN la Universitatea de Stat din Virginia (2019). Conform Acordului, cooperarea academică internațională va fi implementată prin schimburi de savanți, cercetători, profesori și studenți, cercetări și publicații comune, conferințe și ateliere.

La întâlnirile cu persoane de conducere din cadrul UTM – conf. univ., dr. Dumitru CIORBĂ, decan,  Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică; conf. univ., dr. Rodion CIUPERCĂ, șef Departament Formare Continuă; conf. univ., dr. Rafael CILOCI, decan, Facultatea Inginerie Economică și Business, prof. dr. Ceslav Ciobanu a prezentat capacitățile de cercetare a Colegiului de Inginerie și Tehnologie VSU și unele domenii de cercetare din cadrul Colegiului, care ar putea servi drept platformă de start a cooperării cu UTM, în special în someniile:

 • Fabricare aditivă,
 • Fabricație fizică cibernetică,
 • Proces și tehnologie de nano-producție,
 • Învățare automată, AI, Învățare aprofundată,
 • Multimedia Data Mining, Big Data, Data Analytics, Blockchain,
 • Securitate cibernetică, securitate cibernetică bazată pe biometric, securitate fizică cibernetică etc.

În cadrul dialogului, profesorii și cercetătorii au prezentat prioritățile cercetărilor și au apreciat importanța acestui parteneriat strategic între cele două universități pentru atragerea unui contingent mai mare de studenți, precum și oferirea mai multor oportunități absolvenților de a se implica în proiecte și programe comune, cum ar fi dezvoltarea de programe de licență și master, programe de educație continuă în domenii interdisciplinare – inginerie mecanică în construcția de vehicule cu capacități IT avansate; standarde ecologice în procesarea alimentelor (producție verde, certificat verde) etc.

Au fost identificate și unele domenii de interes comun pentru o potențială cooperare cu Facultatea de Inginerie Economică și Business, UTM, ce ar acoperi următoarele aspecte:

 • Îmbunătățirea curriculum-urilor,
 • Dezvoltarea unui nou program – „Analitica de afaceri” pentru Master,
 • Dublă diplomă, „Business Analytics”,
 • Profesor invitat (ambele părți),
 • Schimb de studenți,
 • Participarea la conferințe științifice organizate de facultățile celor două universități,
 • Studii de fezabilitate a proiectelor pentru programe de cercetare.

De asemenea, prof. dr. Ceslav CIOBANU a avut o serie de întâlniri și discuții importante cu reprezentanții Ambasadei SUA și ai Biroului Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) în Moldova, cu specialiștii Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), în special în domenii conexe privind accelerarea proiectelor de Transformări Digitale în Moldova.

La întâlnirea finală cu rectorul UTM Viorel BOSTAN a fost subliniată importanța și multiplele efecte pozitive ale înființării unui Centru interuniversitar de Cercetare și Dezvoltare Economică, care ar deschide oportunități sporite pentru studenți, profesori și cercetători, oferite de programele academice și de cercetare comune în economia inteligenței artificiale, informatică, inginerie aplicată și alte domenii de interes comun.

Prin Centrul de Cercetare și Dezvoltare Economică propus va fi deschisă posibilitatea de a adera la consorțiul celor cinci universități din statul Virginia, SUA (George Mason University, University of Virginia, Virginia Commonwealth University, Old Dominion University și Virginia State University) și de a beneficia de apartenența la două centre importante de cercetare și afaceri: Commonwealth Center for Advanced Manufacturing (CCAM) și Commonwealth Center for Advanced Logistics (CCALS), care reprezintă o punte eficientă de integrare a educației cu cercetarea și industria. Centrul interuniversitar de Cercetare și Dezvoltare alăturat ar putea deveni un hub important pentru proiecte de cercetare și dezvoltare, diverse forme de schimb de materiale academice, publicații, studenți, cercetători și profesori.

Rectorul UTM Viorel BOSTAN a confirmat invitația pentru delegația Universității de Stat din Virginia de a vizita UTM în 2022 pentru a face acest parteneriat strategic profitabil și eficient în beneficiul ambelor universități.

(Visited 182 times, 1 visits today)