Comitetul Sindical al UTM a nominalizat laureații Premiului „Avangarda academică”, ediția a II-a, 2020-2021

De Ziua Mondială a Educației şi Ziua Profesorului, în data de 04-05.10.2021 Comitetul Sindical al Salariaților UTM a nominalizat laureații-membri de sindicat cu Premiul Comitetului Sindical al salariaților UTM pentru performanță în activitatea didactico-știinţifică „Avangarda academică”, ediția a II-a, 2020-2021.

Acest Premiu se acordă cu prilejul Zilei profesionale, pentru rezultate meritorii obținute pe parcursul anului universitar precedent în cadrul Instituției Publice Universitatea Tehnică a Moldovei.

Conform Regulamentului privind decernarea Premiului, sunt stabilite criteriile de selectare a candidaturilor, care  includ:

  • dovada apartenenței la organizația sindicală a salariaților UTM de cel puțin cinci ani fără întrerupere;
  • se implică activ în viața și activitatea subdiviziunilor universitare din care face parte;
  • participă frecvent la întrunirile din cadrul UTM pentru a contribui la soluționarea problemelor existente; promovează imaginea Subdiviziunii universitare la care are apartenență;
  • dezvoltă imaginea de ansamblu a UTM prin intermediul performanțelor obținute și a eforturilor depuse constant (activitate didactică, de cercetare, școala de doctorat, activitatea non-didactică etc);
  • prezintă un model al integrității, decenței și implicării în cadrul Subdiviziunii universitare;

Candidaturile pentru decernarea premiului au fost înaintate de către Birourile Sindicale ale subdiviziunilor universitare (anterior examinând eligibilitatea acestora în raport cu criteriile de selectare) Comisiei desemnate pentru decernarea premiilor.

Şi anul acesta, manifestarea decernărilor a fost organizat pe campusurile universitare (Râşcanovca, Centru şi Botanica), din motivul respectării tuturor regulilor stabilite de Comisia Națională în Sănătate Publică şi prevenirii îmbolnăvirii cu COVID-19. La eveniment au participat rectorul Universității Tehnice a Moldovei Viorel BOSTAN, Președintele Comitetului Sindical al salariaților UTM Viorica URSU, șefii subdiviziunilor universitare, Laureații și președinții Birourilor Sindicale.

În  mesajul de felicitare, dl rector Viorel BOSTAN a mulțumit fiecărui angajat pentru munca depusă în valorificarea calității şi prestigiului UTM, urându-le multă sănătate, rezultate şi succese profesionale şi multe generații de specialiști, pregătiți  în cadrul UTM.  Domnia sa a menționat, ca de anul acesta Premiul CS UTM acordat laureaților va fi complimentat cu o sumă de bani și din partea Administrației UTM, pentru a mări valoarea acesteia.

Viorica URSU, președintele Comitetului Sindical a felicitat toți membrii de Sindicat prezenți la eveniment cu prilejul Zilei profesionale, mulțumindu-le pentru devotament profesional faţă de Alma Mater şi faţă de organizaţia sindicală şi pentru performanţe în activitate. De altfel, dna preşedinte a menţionat că drepturile şi libertăţile de muncă ale salariaţilor UTM vor fi respectate şi valorificate în instituţie, iar dialogul constructive cu Administrația UTM va continua.

Anul acesta s-au conferit distincții unui număr de peste 90 de persoane din toate Birourile Sindicale ale UTM, atât cadre didactice cât şi nondidactice. Laureații au primit diplome de onoare însoțite de premii băneşti.

Gasiţi Hotărârea Comisiei pentru decernarea premiului CS al salariaților UTM, ce conține LISTA LAUREAȚILOR celei de a II  ediție a Premiului „Avangarda academică” accesând linkul HOTĂRÂREA, cât şi galeria foto accesând linkul FOTO.

FOTO by Dorian SARANCIUC

(Visited 428 times, 1 visits today)