O nouă premieră științifică marca UTM: senzori pentru monitorizarea siguranței bateriilor

Profesorii Departamentului Microelectronică și Inginerie Biomedicală, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică – prof. univ., dr. hab. Oleg LUPAN, lect. univ., drd. Nicolai ABABII, asit. univ., drd. Nicolae MAGARIU, prof. univ., dr. hab. Artur BUZDUGAN au publicat rezultatele cercetărilor științifice asupra senzorilor pentru monitorizarea bateriilor în prestigioasa revistă științifică internațională  Chemosensors, specializată în știința și tehnologia senzorilor chimici și a metodelor și sistemelor analitice aferente, cu factor de impact 3.398.

În lucrarea ,,Additive Manufacturing as a Means of Gas Sensor Development for Battery Health Monitoring”, realizată în colaborare cu echipa de la Universitatea din Kiel, Germania, se descrie importanța elaborării noilor senzori pentru detectarea timpurie a gazelor și vaporilor care se pot scurge în timpul utilizării bateriilor pe bază de Litiu-Ion și pot contribui la distrugerea acestora sau explozii-incendii. Studiul prezentat se referă la investigarea a două concepte diferite de senzori, elaborate prin fabricare aditivă – imprimare 3-D, fiind demonstrată aplicabilitatea acestora pentru monitorizarea siguranței bateriei prin studierea proprietăților de detectare în prezența vaporilor, electroliților și solvenților bateriilor utilizate în mod obișnuit.

De asemenea, autorii lucrării atrag atenția asupra importanței utilizării nanotehnologiilor pentru asigurarea controlului materialelor radioactive și nucleare (control personalizat); dispozitivelor pentru controlul radioprotecției; precum și a unor noi materiale de protecție.

Rezultatele raportate în lucrare pot fi utilizate în elaborarea dispozitivelor pentru detectarea rapidă a scurgerilor de gaze din componența bateriilor, precum și pentru elaborarea materialelor rezistente la anumite doze de radiație.

Drd. Nicolai ABABII, lect. univ., UTM:

– Rezultatele prezentate în lucrare, indică faptul că obținerea nanomaterialelor și a heterostructurilor printate 3D, care reprezintă o metodă simplă și cost-eficientă, pot fi utilizate în mai multe domenii așa ca: micro- și nanoelectronică, medicină și securitate nucleară.

Drd. Nicolae MAGARIU, asist. univ., UTM:

– Cercetările efectuate împreună cu colegii de la universitățile prestiogioase de peste hotare au permis acumularea noilor cunoștințe la studierea identificării gazelor care sunt în componența bateriilor.

Prof. univ., dr. hab. Oleg LUPAN:

– Cercetările Open Access sunt importante pentru asigurarea vizibilității Universității, a centrelor de cercetare și diseminarea rezultatelor obținute, în special acum, în era dezvoltării industriei automotive electrice pe bază de baterii, când acestea devin tot mai mari și acumulează o energie enormă, iar siguranța bateriilor este foarte importantă pentru securitatea oamenilor, a persoanelor ce le utilizează zilnic.

Această lucrare a fost susținută parțial de Universitatea Tehnică a Moldovei și Guvernul Republicii Moldova, ANCD, prin Programul de Stat nr. 20.80009.5007.09. Director de proiect: rectorul UTM, Viorel Bostan. Parțial a fost susținută și de Autoritatea Suedeză pentru Siguranță la Radiații (contract nr. SSM2020-7534).

Referințe online: 

Open access: https://www.mdpi.com/2227-9040/9/9/252/htm

Chemosensors 2021, 9(9), 252;  https://doi.org/10.3390/chemosensors9090252

Supplementary Material: https://www.mdpi.com/2227-9040/9/9/252/s1 

http://mib.utm.md/

https://fcim.utm.md/departamentele-fcim/departamentul-mib/

 

(Visited 147 times, 1 visits today)