Licența-2021. FIEB. Programul „Business și administrare”

Absolvenții programului de studii „Business și Administrare” din cadrul Facultății Inginerie Economică și Business și-au susținut cu succes tezele de licență, demonstrând cunoștințe și competențe analitice și manageriale avansate.

Comisia Examenului de Licență a fost constituită din: conf. cercet., dr. hab. Rodica PERCIUN, președintele Comisiei; prof. univ., dr. Maria GHEORGHIȚA; conf. univ., dr. Rina ȚURCAN, șef Departament Economie și Management; conf. univ., dr. Alina STRATILA, șef program „Business și administrare”.

În tezele de licență prezentate studenții au cercetat aspecte actuale privind analiza diagnostică a activității de producere și activității comerciale, analiza diagnostică a resurselor umane, analiza activității financiare din cadrul întreprinderilor din diferite domenii de activitate.

Comisia de examinare a apreciat efortul și competențele profesionale ale absolvenților, evidențiind tezele unora dintre ei:

  • Victoria DUBAC a argumentat importanța aplicabilității practice a soluțiilor electronice în evaluarea performanțelor salariaților întreprinderii.
  • Daniela JOSAN a elaborat măsuri de planificare a resurselorînvedereaoptimizăriistructuriiactivelorcirculanteși a costurilor, în special prin utilizareaSistemului de planificare a resurselor (Enterprise Resource Planning – ERP).
  • Cezara MUNTEANU a prezentat un set de propuneri pentru optimizarea activității operaționale ale întreprinderii și a sistemului complex de management.
  • Petru BOTEZAT a examinat instrumentele moderne de promovare a întreprinderii, a elaborat mecanismul de gestionare eficientă a creanțelor.
  • Maxim CHIRIAC a scos în evidența problemele actuale ale întreprinderii analizate și a propus un spectru de activități importante, cum ar fi: crearea aplicației cu scopul de monitorizare fluxului de serviciu acordat per client, crearea site-ului și paginilor rețelelor sociale cu scopul atragerii a noi clienți, livrarea serviciilor tehnice la locul defecțiunii unității de transport etc.
  • Ecaterina GAŞINSCHI a identificat oportunitățile de dezvoltare a comerțului electronic și a propus măsuri pentru creștereacifrei de afaceri a companiei.
  • Elena RUSU a dedus că un management sănătos va contribui la dirijarea riscurilor în activitatea de creditare și îmbunătățire continuă a acesteia pentru a spori încrederea consumatorilor în serviciile prestate.
  • Andrei VARTIC a propus măsuri de îmbunătățire a activității întreprinderii prin implementarea în cadrul companiei de microfinanțare a unui sistem de automatizare pentru evaluarea bonității clientului, inclusiv a elaborate măsuri pentru extinderea activității de creditare ale acesteia.

Prezentarea tezelor și discuțiile aferente dintre studenți și membrii Comisiei Examenului de Licență a avut loc în limbile română, engleză, rusă.

Cultivându-le abilități de lider și dezvoltându-le spiritul antreprenorial, programul de studii „Business și administrare” stimulează absolvenții să inițieze afaceri. Le oferă și oportunități de angajare în diverse domenii: manager, economist-manager, manager finanțe, manager vânzări, manager resurse umane, manager calitate etc. Unul din atuurile programului rezidă în includerea tehnologiilor informaționale moderne, accentul pe cunoașterea organizării proceselor economice prin prisma ingineriei, experiența și calificarea înaltă a cadrelor științifico-didactice, rata înaltă de angajare a absolvenților, infrastructura modernă etc.

Totodată, studenților li s-a propus continuarea studiilor la ciclul II, Master – studii extrem de necesare în vederea construirii carierii de succes și avansării ierarhice. Departamentul Economie și Management oferă programe de master performante: „Administrarea afacerilor” și „Economia afacerilor imobiliare”, în cadrul cărora studiile sunt organizate în baza acordurilor de colaborare cu instituții de învățământ superior europene.

[av_gallery ids=’90372,90363,90364,90365,90366,90367,90368,90369,90370,90371′ style=’big_thumb’ preview_size=’featured_large’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’featured_large’ columns=’10’ imagelink=’lightbox’ link_dest=” lightbox_text=’caption’ lazyload=’avia_lazyload’ html_lazy_loading=’disabled’ alb_description=” id=” custom_class=” template_class=” av_uid=’av-plknug’ sc_version=’1.0′ admin_preview_bg=”]

Distribuie

Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .

DIN ACEEAȘI CATEGORIE

MENIU