ANACEC acreditează trei programe de studii superioare de master din cadrul UTM

Consiliul de conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, prin deciziile din 28 mai 2021, a propus acreditarea pentru o perioadă de 5 ani a trei programe de studii superioare de master din cadrul Universității Tehnice a Moldovei.

Este vorba de:

  • programul de studii superioare de master „Administrarea afacerilor”, domeniul general de studiu 041 Științe economice, master științific, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență;
  • programul de studii superioare de master „Administrarea afacerilor”, domeniul general de studiu 041 Științe economice, master științific, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență;
  • programului de studii superioare de master „Economia afacerilor imobiliare”, domeniul general de studiu 041 Științe economice, master științific, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență.

Decizia Consiliului de conducere al ANACEC survine în urma examinării și a dezbaterilor pe marginea Raportului de evaluare externă elaborat de Comisia de evaluare externă (președinte – Lilia COVAȘ; membri – Petru TOMIȚĂ, Adriana BUZDUGAN, Lilian BEJAN, Ana-Maria CELAN, Răzvan-Liviu NISTOR), fiind semnată de către președintele ANACEC Andrei CHICIUC și secretarul general Sergiu BACIU.

 

(Visited 375 times, 1 visits today)