Studenții programului de studii „Business și administrare” au reprezentat Facultatea Inginerie Economică și Business și implicit Universitatea Tehnică a Moldovei la Sesiunea Națională de Comunicări Științifice Studențești, ediția a XXV-a, dedicată aniversării a 75-a a USM.

Astfel, pe 19.02.2021, studenții a. II, gr. BA-191 Anastasia BOBEICO și Cristian POPESCU au participat la Sesiunea Națională de Comunicări Științifice Studențești desfășurată cu prilejul celei de-a 75-a aniversări a Universității de Stat din Moldova cu o comunicare științifică pe tema: „Impactul REI asupra managementului recompenselor din sectorul industrial” (coordonator: conf. univ., dr. Rina ȚURCAN, șef Departament Economie și Management din cadrul FIEB-UTM).

Această frumoasă experiență și-a atins scopul, contribuind la dezvoltarea cunoștințelor studenților, schimbul de experiență, stabilirea unor noi relații interpersonale în cadrul comunității științifice. Iar certificatele de participare îi vor influența să participe la diferite concursuri pe parcursul studiilor universitare.

(Visited 187 times, 1 visits today)