Cercetările actuale nu pot fi concepute fără o abordare interdisciplinară,  colaborare internațională, în cadrul unor asociații și proiecte cu parteneri din diverse domenii, inclusiv din străinătate, fapt ce ar  aduce o plus valoare incontestabilă rezultatelor obținute. Facultatea Inginerie Economică și Business îsi propune ca scop dezvoltarea unor asemenea parteneriate  cu organizații de notorietate mondială.

În cadrul UTM o atenție importantă se acordă participării active a cadrelor didactico-științifice pe diferite platforme și search engine, cum ar Google Scholar, Researchgate s.a., fapt ce ar permite examinarea lucrărilor din diverse domenii din întreaga lume, stabilirea unor noi parteneriate, elaborarea și dezvoltarea unor noi proiecte internaționale.

În acest sens, la inițiativa dlui  Mansour JAVIDAN – director  Garvin Distinguished, profesor la Thunderbird School of Global Management (Arizona State University, SUA), a fost semnat un Acord de colaborare cu echipa FIEB – conf. univ., dr. Rafael Ciloci, decan (coordonator),  conf. univ., dr. Rina Țurcan, șef Departament EM, și conf. Iuliu Țurcan, cu fundația GLOBE (Global Leadership & Organizational Behavior Effectiveness  https://globeproject.com/).

Obiectivul major al acestei colaborări este de a realiza cercetări privind înțelegerea driverilor de schimbare a culturii, leadershipului, dezvoltarea încrederii la nivel mondial. Prin colectarea datelor din peste 160 de țări, studiul devine unul unical în sensul amplorii și complexității cercetării. Va fi posibil de examinat specificul culturii organizaționale, leadershipul în R. Moldova, trendurile atestate la nivel mondial, dar și comparația acestora. Este o oportunitate excelentă pentru colaborare cu destinși savanți din diverse țări și, ulterior, dezvoltarea unor noi proiecte internaționale de cercetare.

(Visited 292 times, 1 visits today)