FIEB-PDFL: program pentru dezvoltarea furnizorilor locali

Studenții programului „Business și administrare” și cadrele științifico-didactice ale Departamentului Economie și Management, Facultatea Inginerie Economică și Business au beneficiat de oportunitatea participării în cadrul Programului pentru dezvoltarea furnizorilor locali (PDFL).

Obiectivul general al PDFL rezidă în sporirea competitivității furnizorilor din Republica Moldova pentru a-i face atractivi ca furnizori pentru companiile multinaționale (CMN) investitoare în sectorul de automotive din Republica Moldova.

Obiective specifice programului:

  • Îmbunătățirea standardelor organizaționale, operaționale, de calitate etc. ale furnizorilor locali;
  • Încurajarea parteneriatelor și legăturilor de afaceri între furnizorii locali și CMN;
  • Prezentarea informațiilor referitoare la furnizorii locali către CMN și alți potențiali clienți.

Bugetul Programului: 25,885 milioane lei.

Durata programului: 24 luni.

Proiectul este implementat la comanda Zonei Economice Libere Bălți de către compania germană IPOL GmbH. Astfel, echipa FIEB, UTM, contractată de compania locală de consultanță „Business Intelligent Services”, a participat la vizite în teren pentru evaluarea a 30 de companii autohtone și la elaborarea planurilor de acțiuni pe termen scurt (6-8 luni) pentru companiile evaluate.

Evaluarea companiilor s-a efectuat pe baza modelului Fundației Europene pentru Managementului Calității (EFQM), versiunea anului 2020, care se bazează pe trei aspecte fundamentale:

  • Direcție: De ce există întreprinderea? Care sunt scopurile urmărite? De ce întreprinderea aplică strategia curentă?
  • Execuție: Cum intenționează întreprinderea să-și atingă scopul și să implementeze strategia?
  • Rezultate: Care sunt realizările întreprinderii astăzi? Ce tinde să realizeze în viitor?

În consecință, studenții programului „Business și Administrare” și cadrele științifico-didactice a Departamentului Economie și Management, FIEB au beneficiat de oportunitatea instruirii și aplicării modelului Fundației Europene pentru Managementului Calității (EFQM) – modelul care nu a mai fost utilizat anterior în Republica Moldova, aspect important în formarea și dezvoltarea competențelor profesionale.

(Visited 648 times, 1 visits today)