Săptămâna internaţionalizării la UTM

În perioada 23-26 noiembrie 2020, Serviciul relaţii internaţionale organizează pentru prima dată săptămâna internaţionalizării la UTM.

Obiectivul de bază al Săptămânii Internaționalizării este informarea mediului academic cu referire la activităţile de internaţionalizare: proiecte, oportunităţi de mobilitate, bune practici.  Prima zi a a fost dedicată cadrelor didactice şi doctoranzilor, la şedinţa de informare participând aproximativ 50 persoane: cadre didactice şi doctoranzi. Audienţa a fost salutată de către Larisa BUGAIAN, prorector probleme financiare şi internaţionalizare, care a trecut în revistă activităţile de internaţionalizare realizate, precum şi perspectivele de viitor. Carolina TIMCO, şef Serviciu Relaţii Internaţionale, s-a referit la proiectele în curs de la UTM, realizate cu suportul Uniunii Europene: MHELM, MINERVA, GeoBiz, Spring, eTwinnig, acţiunea Jean Monnet, proiectele Orizont 2020; cu suportul AUF, USAID, UKAID, ambasada Suediei, României; programele de mobilitate oferite prin programul Erasmus+, cu suportul AUF, SUA şi altele. Dna TIMCO s-a referit la procedura de aplicare pentru proiecte de mobilitate, menționând necesitatea stabilirii relaţiilor de durată cu partenerii din afară. 

În partea a doua, implementatorii de proiecte, precum şi beneficiarii diferitelor burse s-au referit la experienţa lor: Livia NISTOR-LOPATENCO, decan FCGC, a prezentat proiectul GeoBiz; Rafael CILOCI, decan FIEB, s-a referit la experienţa de predare în cadrul mobilităţilor Erasmus+, experienţa bursei Fulbright, precum şi a altor proiecte internaţionale; Cornelia CRUCERESCU, FIEB, s-a referit la proiectul EU4SID, acţiunea Jean Monnet; Alexandru PANTAZ, doctorand FCGC, şi Alexandra SAVCENCO, doctorand FTA, au vorbit despre experienţa şi avantajele moblităţilor pentru doctoranzi; Eugenia Covalenco, FTA, a relatat experiența în Fullbright şi bursa „Eugen Ionesco”. Toți vorbitorii au menționat ca factori de succes: perseverența, cunoașterea limbilor străine, stabilirea legăturilor de durată, valorificarea tuturor oportunităților.  Beneficiarii de mobilităţii au subliniat că faptul că o mobilitate academică contribuie la schimbul de experiență, la o nouă abordare a activităților didactice şi de cercetare, la formarea competențelor de comunicare în diferite medii lingvistice.

Serviciul Relaţii Internaţionale îşi propune să facă  o tradiţie din organizarea unor astfel de evenimente. 

(Visited 187 times, 1 visits today)