Stimaţi profesori, prieteni, elevi cu har pentru fizică! Avem onoarea să vă adresăm invitaţia de a participa împreună cu elevii dvs. la ediţia a X-a a Concursului de Fizică „In Memoriam Mihai Marinciuc”, activitate cu caracter competitiv care se va desfăşura în cadrul Zilelor Marinciuc, organizate de Liceul Teoretic cu Profil Real ,,Mihai Marinciuc” şi Universitatea Tehnică a Moldovei.

Desfăşurarea Concursului de Fizică „In Memoriam Mihai Marinciuc” va avea loc sâmbătă, 28 noiembrie 2020, în cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei, în regim online, preşedinte al Comitetului organizatoric fiind dl Viorel Bostan, rectorul Universităţii Tehnice, profesor, doctor habilitat, vicepreşedinţi dl Dinu Ţurcanu, prorector pentru informatizare, relaţia cu mediul socio-economic, imagine şi comunicare şi Spiridon Rusu, conferenţiar universitar, doctor în fizică.

La ediţia a X-a sunt invitaţi elevi din clasele a VI-a – XII-a din Republica Moldova, dotaţi cu interes şi aptitudini pentru fizică, cadre didactice care au colaborat cu regretatul Mihai Marinciuc la elaborarea subiectelor de concurs, la editarea manualelor şi culegerilor de fizică şcolară. Informaţia poate fi găsită pe site-urile: www.utm.mdwww.fizica.utm.mdwww.icarabc.md, pe paginile ,,Concursul de Fizică ,,In Memoriam Mihai Marinciuc”/facebook.com.

Activitatea are ca scop promovarea interesului pentru fizică, pentru performanţă, formarea unei imagini coerente despre învăţământul din Republica Moldova, cultivarea tinerei generaţii, atragerea atenţiei întregii comunităţi asupra problemelor copiilor apţi de performanţă în RM. Nu mai puţin importantă este intenţia de a identifica oportunităţi reale de colaborare eficientă între învăţământul secundar general şi instituţiile de învăţământ universitar în domeniul ştiinţelor reale.

Subiectele vor fi trimise fiecărui participant la adresa de email indicată în FORMULARUL DE ÎNREGISTRARE în intervalul de timp 9.45 – 10.00. Premierea laureaţilor va avea loc la 29 noiembrie 2020 în aula 6-2 din blocul de studii nr. 6, Chişinău, str. Studenţilor 9/7. Ora începerii festivităţii de premiere va fi anunţată suplimentar.

Prin participarea Dvs acceptaţi rolul de promotor şi susţinător al activităţii de fizică competitivă, lucru ce va fi popularizat în rândul elevilor şi cadrelor didactice pasionaţi de fizică, în întreaga comunitate.

Termenul limită de înscriere (FORMULAR DE ÎNREGISTRARE) este data de 20 noiembrie 2020, ora 17.00. Prin intermediul email-ului concursul.marinciuc@fiz.utm.md precizaţi lista participanţilor la concurs.

Cu respect,
Tamara Curtescu-Marinciuc, prof., Asociaţia Obştească ,,ICAR”,
Spiridon Rusu, doctor conferenţiar, Universitatea Tehnică a Moldovei, preşedinte al Concursului,
Gheorghe Gînju, director, LTPR ,,Mihai Marinciuc”

Din motivul organizării Concursului în regim online Vă rugăm insistent să nu includeţi în oferta liceului/gimnaziului mai mult de 3 nume de la fiecare clasă.
Elevii înscrişi în afara tabelului din formularul de înregistrare nu vor fi admişi la concurs.
Data limită de recepţionare a ofertelor este 20 noiembrie.
Ofertele recepţionate după această dată nu vor fi analizate!

(Visited 344 times, 1 visits today)