FIEB & INCE: dezvoltarea mecanismului de formare a economiei circulare în RM

Facultatea Inginerie Economică și Business (FIEB) din cadrul UTM și Institutul Național de Cercetări Economice (INCE) colaborează fructuos în cadrul proiectului „Dezvoltarea mecanismului de formare a economiei circulare în Republica Moldova”, care constituie un domeniu de cercetare de importanță strategică pentru R. Moldova.

Obiectivul principal al proiectului constă în elaborarea unui model național al economiei circulare, care se va baza pe un exercițiu complex ce pornește de la analiza principalilor piloni ai economiei circulare (utilizarea eficientă a resurselor și managementul deșeurilor, interacțiunea subiecților interesați, cererea și comportamentul consumatorului etc.) și continuă cu identificarea principalelor instrumente inovaționale, care vor permite reducerea decalajului de cunoștințe existent în ceea ce privește mecanismul de formare a economiei circulare.

Pe 23 octombrie, în cadrul INCE a fost organizată conferința științifică internațională „Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19: analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor”, iar în sesiunea „Economie circulară, finanțe și digitalizare” a participat și o echipă reprezentativă a UTM: prof. univ., dr. hab. Larisa BUGAIAN – prorector, conf. univ., dr. Rafael CILOCI – decan FIEB, prof. univ., dr. Maria GHEORGHIȚĂ, conf. univ. Iuliu ȚURCAN și lector Cristina DIACONU.

Trebuie de evidențiat raportul dnei Maria GHEORGHIȚĂ „Impactul COVID-19 asupra industriei ușoare din R. Moldova și direcții de redresare a situației”, fiind prezentate informații relevante despre această ramură în noile condiții, a fost efectuat un sondaj  reprezentativ fapt ce a permis de a determina impactul pandemiei dar și soluții ce ar diminua efectele negative și, ulterior, dezvoltarea ascendentă post-pandemică.

Determinată de doi piloni importanți – actul didactic și cercetarea științifică, activitatea Facultății Inginerie Economică și Business se bucură de o susținere plenară din partea Institutului Național de Cercetări Economice, în persoana dlui director INCE, Alexandru STRATAN, m.c. al AȘM, dr. hab., și a dnei Rodica PERCIUN, dr. hab, șef Departament Cercetări Financiare și Monetare, această colaborare identificând noi valențe și oportunități în domeniul activității științifice economice la UTM.

(Visited 190 times, 1 visits today)