FIEB-ISM: campania de informare „Educație în standardizare”

În contextul colaborării dintre Universitatea Tehnică a Moldovei și Institutul de Standardizare din Moldova, studenții Facultății Inginerie Economică și Business, ciclul II Master au participat la campania de informare „Educație în standardizare”.

În data de 19 octombrie 2020 studenții Facultății Inginerie Economică și Business, ciclul II Master, programele „Administrarea afacerilor” și „Economia afacerilor imobiliare” au participat la campania de informare „Educație în standardizare” organizată în regim online prin intermediul platformei Microsoft Teams în cadrul cursului „Sisteme de management al calității” (titularul cursului: conf. univ., dr. Iuliu ȚURCAN).

Reprezentantul Institutului de Standardizare din Moldova, Nadejda BORTĂ, șef Departament comunicare și relații externe, a relatat despre rolul, importanța și practica utilizării standardelor internaționale în domeniul sistemelor de management al calității în Republica Moldova.

Importanța standardelor devine indispensabilă în activitatea de zi cu zi, în special în procesul globalizării piețelor, situându-se în centrul provocărilor cu care se confruntă întreprinderile. Actualmente, standardele ne înconjoară pretutindeni: acasă, la serviciu, în stradă, în transport etc. Practic orice obiect / proces folosit corespunde unor standarde: naționale sau internaționale.

În cadrul evenimentului au fost examinate următoarele subiecte:

  • Standardele ce se regăsesc în Fondul Național de Standarde;
  • Beneficiile implementării standardelor;
  • Cele mai solicitate standarde internaționale în domeniul managementului calității;
  • Principiile ce stau la baza sistemului de management al calității;
  • Gândirea pe bază de risc.

O atenție deosebită a fost acordată abordării Standardelor Internaționale: ISO 9001 – Sistemul de Management al Calității, ISO 27001 – Sistemul de Management al Securității Informației, ISO 22000 – Sistemul de Management al Siguranței Alimentelor, ISO 45001 – Sistemul de Management al Sănătății și Securității în Muncă, precum și avantajelor implementării fiecărui standard în cadrul întreprinderii.

La finalul prezentării studenții-masteranzi au participat activ la panelul de discuții, înaintând multiple întrebări ce țin preponderent de activitatea lor profesională. În context, reprezentantul Institutului de Standardizare din Moldova, Nadejda BORTĂ, a remarcat nivelul înalt al competențelor pe care le întrunesc studenții-participanți – aptitudini și capabilități complementare foarte solicitate pentru angajare în câmpul muncii.

 

(Visited 223 times, 1 visits today)