În reverberațiile autumnale, la data de 03.10.2020 şi 05.10.2020 Comitetul Sindical al Salariaților UTM și-a decernat primii nominanţi – membrii de sindicat cu Premiul Comitetului Sindical al salariaților UTM pentru performanță în activitatea didactico-știinţifică „Avangarda academică”,  Ediția I,  2019-2020.

Conceptul acestui premiu a fost discutat la una din ședințele Comitetului Sindical al salariaților UTM din primăvara acestui an. Premiul va fi anual cu prilejul Zilei internaţionale a educației și a celor care activează în domeniu. Criteriile de bază pentru desemnarea nominanților includ:

  • apartenența la sindicat;
  • performanță remarcabilă în activitatea didactico-ştiinţifică;
  • asigurarea suportului considerabil în procesul educațional.

Birourile sindicale într-un dialog cu reprezentanții administraţiei entităților universitare şi-au desemnat primele candidaturi la „Avangarda academică”,  Editia I,  2019-2020.

Manifestarea decernărilor a fost organizat pe campusurile universitare, din motivul respectării tuturor regulilor stabilite de Comisia Naţională în Sănătate Publică şi prevenirii îmbolnăvirii cu COVID-19. La eveniment au participat rectorul Universităţii Tehnice a Moldovei Viorel BOSTAN şi Preşedintele Comitetului Sindical al salariaţilor UTM Viorica URSU.

Cu mesaj de felicitare, rectorul Viorel BOSTAN, şi-a inceput fiecare vizită, dorind să le spună salariaţilor UTM despre importanţa fiecăruia în marea comunitate UTM, despre devotamentul şi dăruia lor, despre misiunea nobilă de educare a generațiilor de specialiști formați în cadrul universității.

Domnia sa a felicitat câţiva salariati ai UTM cu diplome acordate de Parlamentul Republicii Moldova şi de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării. Astfel cu diploma de onoare s-au învrednicit:

  • BEJAN Sergiu – decan FUA;
  • CARPOV Aurelia – şef Departament Arhitectură, FUA;
  • NISTOR-LOPATENCO Livia, decan FCGC;
  • JARDAN Ion – lector universitar, Departamentul Matematica;
  • SUDACEVSCHI Viorica – șef Departament Informatică şi Ingineria Sistemelor, FCIM;
  • MELNIC Radu – şef CEGID;
  • GROPA Victor – decan FEIE.

Viorica URSU, Preşedintele Comitetului Sindical a felicitat toţi membrii de Sindicat prezenţi la eveniment cu frumoasa sărbătoare, mulţumindu-le pentru excelenţă şi performanţă în activitatea didactică prin muncă asiduă, responsabilitate şi devotament profesional.

Anul acesta s-au conferit distincții unui număr de peste 120 de persoane din toate Birourile Sindicale ale UTM, atât cadre didactice cât şi nondidactice. Premianţii au primit diplome de onoare însoțite de premii băneşti.

La finalul evenimentului Doamna Președinte a reflectat: ,,ne dorim să acordăm acest premiu anual la cât mai mulţi nominanţi. Fiecare membru de sindicat este valoros pentru noi şi doar într-o discuție constructivă cu Administrația UTM, putem să le apărăm toate drepturile legale ale salariaţilor UTM, fiindcă bilateral ne dorim doar acest lucru”.

Mai jos gasiţi ataşată lista premianţilor primei ediţii a Premilui „Avangarda academică”, cât şi galeria foto.

FOTO by Dorian SARANCIUC

 

https://utm.md/wp-content/uploads/2020/10/Lista_nominanti_Premiul_CS-UTM_2020.pdf

https://utm-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ala_oberst_emin_utm_md/EpTzcjdizxpNll0ckQSLlWEBBLYIEHRM9AEKAZyGhzMCzA?e=u8Ssjj

(Visited 523 times, 1 visits today)