Astăzi, 6 octombrie 2020, Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) și Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) au semnat un Acord de colaborare.

Scopul Acordului rezidă în realizarea unei cooperări eficiente în vederea ajustării procesului de studii la necesitățile mediului economic și social din Republica Moldova și pentru asigurarea nivelului de formare profesională a cadrelor, orientat la standardele Comunității Europene, consolidarea potențialului ANRE cu cadre competente de calificare superioară, precum și acordarea asistenței consultative privind promovarea activităților de bază ale Agenției. 

În cadrul ceremoniei de semnare, rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, a remarcat: „Universitatea Tehnică are o experiență bogată în vederea pregătirii specialiștilor. Iar atunci când studentul este interesat încă din facultate de activitatea într-un domeniu pentru care urmează a fi pregătit în mod special, rezultatul este unul foarte bun. Prin semnarea acestui Acord, ne propunem să deschidem unele perspective pentru studenții noștri, perspective care îi vor determina să studieze temeinic și să persevereze pentru a-și atinge scopul.”

Veaceslav UNTILA, director general al ANRE, a menționat în context: „Semnarea Acordului de colaborare dintre ANRE și UTM, pentru mine, ca fost absolvent al Universității Tehnice, este un act firesc și necesar. Noi vrem să ne implicăm și să contribuim la devenirea viitorilor specialiști, să-i susținem și să le apreciem cunoștințele aplicate în practică, să-i familiarizăm cu specificul activității Agenției și să-i ajutăm să-și construiască o carieră profesională. În procesul de implementare a Acordului, noi vom ține cont și de acest aspect al relațiilor dintre cele două instituții.”

Documentul prevede cooperarea tehnico-ştiinţifică şi schimbul de informații pentru dezvoltarea și perfecționarea cadrelor în domeniul ingineresc și tehnic; dezvoltarea relațiilor de parteneriat dintre mediul universitar și mediul economic și social; organizarea în parteneriat a evenimentelor educaționale, științifice, care au tangențe cu domeniile reglementate de ANRE și care vor contribui la îmbunătățirea capacităților specialiștilor; selectarea și recomandarea, la solicitarea ANRE, a absolvenților facultății pentru plasarea acestora în câmpul muncii și alte angajamente comune.

Primul pas concret de colaborare dintre aceste instituții a fost transmiterea de către ANRE a utilajelor din dotarea fostului Inspectorat Energetic de Stat, pentru consolidarea bazei tehnico-materiale a laboratoarelor Facultății Energetică și Inginerie Electrică a UTM.

(Visited 191 times, 1 visits today)