Reputatul nostru profesor Oleg LUPAN, omul de știință în fizica stării solide, microelectronică și nanotehnologii, titular al Departamentului Microelectronică și Inginerie Biomedicală din cadrul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică, a primit ieri, 2 octombrie 2020, în cadrul unei festivități organizate la Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC), certificatul de abilitare cu drept de conducător de doctorat.

Certificatul atestă calitatea de conducător științific al tezelor de doctorat în următoarele specialități ale   profilului Fizica aplicată: 134 01. Fizica și tehnologia materialelor; 134 03. Fizica nanosistemelor și nanotehnologii; profilul Inginerie electronică și construcția de aparate, specialitățile: 233.01. Nano-microelectronică și optoelectronică; 233.03 Tehnologii și componente electronice; 233. 04. Echipamente și dispozitive biomedicale.

Sincere felicitări și mult succes în continuare, domnule prof. univ., dr. hab. Oleg LUPAN!

Decizia Consiliului de conducere al ANACEC a fost adoptată, în 31 iulie 2020, în conformitate cu prevederile Metodologiei aprobării conducătorilor de doctorat, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 326 din 18.07 2019, în temeiul recomandărilor senatelor și consiliilor științifice ale instituțiilor și ale propunerilor Comisiilor de experți, validate prin decizia Comisiei de profil.

(Visited 233 times, 1 visits today)