Reputatul și îndrăgitul profesor DHC Aurel I. CÂMPEANU, prof. univ., dr. ing. la Universitatea din Craiova, a ținut în fața profesorilor și studenților UTM o lecție deschisă denumita „O viață de profesor și cercetător în serviciul oamenilor”, prin care a expus povestea unui om împlinit din punct de vedere profesional și uman, implicat cu dăruire în activitatea inginerească, didactică și de cercetare, de formare doctorală, administrativă, de cooperare națională, internațională și asociativă – în cadrul Academiei de Științe Tehnice din România, AGIR, dar și în universități și instituții de specialitate din întreaga lume.

Absolvind Facultatea de Electrotehnică din Craiova, promoția 1958, a făcut primii pași în inginerie în Laboratorul Central al uzinei Electroputere din Craiova (1958-1963). După care a venit la Institutul Politehnic Timișoara, ca asistent și șef de lucrări. În 1969, sub conducerea acad. Toma DORDEA, obține titlul de doctor inginer cu teza „Studiul a două mașini sincrone cuplate mecanic, conectate la rețea comună” – o cercetare în premieră absolută. Revine la Universitatea din Craiova, Facultatea de Inginerie Electrică, unde obține titlul de conferențiar (1971), apoi de profesor (1977). Activitatea sa didactică e marcată de predarea disciplinelor legate de mașinile electrice – Dinamica mașinilor electrice (Master), Echipamente electrice pentru sisteme automate, Mașini electrice speciale, Machines électriques. A predat în premieră națională cursul de Dinamica mașinilor electrice, susținut timp de doi ani și la Universitatea Tehnică a Moldovei – în calitate de Visiting Profesor. Din 1988 este conducător de doctorat în Inginerie electrică, iar cei peste 25 de doctori ingineri pe care i-a pe care i-a îndrumat au abordat în tezele lor de doctorat probleme actuale privind, în principal, optimizarea tehnico-economică a mașinilor electrice.

A fost prorector la Universitatea din Craiova (1984-1990), șef catedră (1990-1992), decan al Facultății de Electromecanică (1992-2000). A organizat stagii de specializare și colaborare științifică în Franța, Belgia, Italia, Spania, Germania (1992-2002). A coordonat două granturi internaționale (1992-1996, 1999-2002), care au determinat consecințe notabile asupra procesului didactic din facultate, dar mai ales privind cercetarea științifică. A gestionat schimbul de studenți, cadre didactice, informații, conferințe și achiziția de echipamente performante.

Activitatea de cercetare științifică din cadrul Laboratorului Central al uzinei Electroputere l-a pus pe în fata unor probleme tehnice reale, iar rodul acestei activități s-a concretizat în 3 Brevete de invenție. Temele abordate, cu rezonanță în cercetarea electrotehnică, s-au finalizat cu soluții aplicate în practică, între care se evidențiază „Elaborarea unei metode recuperative de încercare termică uzinală a mașinilor sincrone de medie și mare putere” și „Elaborarea unei metode generale de încercare la încălzire a transformatoarelor cu trei înfășurări de puteri mari și neegale”.

Contribuții la teoria clasică a mașinilor electrice

A fost pus în valoare, în premieră mondială, un regim de funcționare a mașinii sincrone, cercetare cu caracter fundamental, aprofundată în teza de doctorat „Funcționarea în paralel la rețea a două mașini sincrone cuplate rigid”, sub conducerea acad. Toma DORDEA. Cercetarea a culminat cu elaborarea unei metode originale, recunoscută ca invenție, care vizează încercarea directă la sarcină nominală a mașinilor sincrone de puteri până la 10 ori puterea instalată a standurilor de probă uzuale. Pentru toate aceste aspecte metoda, în redactarea autorului, a fost introdusă în standardul IEC 63004-4 Rotating Electrical Machines – part II: Methods for determining losses and efficiently from tests.

Elaborarea în premieră absolută a unei metode de încercare la încălzire, cu justificările teoretice de rigoare, a transformatoarelor de înaltă tensiune, puteri mari și neegale. Cercetarea s-a valorificat prin încercări ale transformatoarelor de 5/3/2 MVA (pentru India) și 40/30/30 MVA (pentru Polonia) și a permis astfel exportul.

Contribuții la teoria modernă a mașinilor electrice

Realizarea de bază constă în elaborarea într-o formă unitară a teoriei modelelor matematice dinamice evoluate ale mașinilor electrice; obiectivul propus a fost ca procesele fundamentale să fie analizate atent şi cât mai corect cuprinse, astfel încât simulările să devină o unealtă matematică convingătoare, cu rezultate care să se încadreze în limitele de erori admisibile în practică.

Recunoaștere științifică

– reprezentant oficial permanent din partea României la Comitetul Electrotehnic Internațional (CEI);

– premiul Traian Vuia al Academiei Române (1991);

– membru titular al Academiei de Științe Tehnice din Romania;

– Doctor Honoris Causa al UTM și al patru universități din România;

– conducător de doctorat în Științe Inginerești din 1988;

– profesor onorific al Universității Politehnica Timișoara;

– cercetător științific asociat al Filialei din Timișoara a Academiei Române;

– 9 diplome și distincții acordate de către Senatele mai multor universități, institute de cercetare, ASTR etc.;

– membru în consilii editoriale, între care și Revue Roumanie;

– includerea în „Landmarks of Romanian Engineering, AGIR Publishing House”

– nominalizarea în monografia „Istoria tehnicii şi a industriei românești” coordonată de acad. Dorel BANABIC, publicată la Editura Academiei Române;

– profesor invitat la universități din Europa și Canada.

A publicat peste 300 de lucrări în reviste/conferințe/proceeding-uri, în baze de date internaționale, cu indexare ISI sau IEEE Xplore. Are în palmares și 14 cărți publicate în edituri (Editura Academiei Române, Editura Tehnică, Editura Technical Press Oxford, Editura Scrisul Românesc, Editura Universitaria) la 10 dintre ele, singur sau prin autor (în jur de 5000 pagini), iar cartea „Mașini electrice. Probleme fundamentale, speciale și de funcționare optimală” a primit Premiul „Traian Vuia” al Academiei Române (1991).

Colaborările internaționale au scos în evidență calitatea sa de expert internațional CEI, de coordonator al Granturilor internaționale TEMPUS I, II şi Banca Mondială. A participat la reuniunile CEI de la Paris, Zurich, Madrid, Berlin, Sankt Petersburg, Brno, Montreal, Helsinki, Heidelberg, Londra, Milano; la conferințe științifice organizate de l’Universite Claude Bernard Lyon, Ecole Politechnique Federale de Lausanne, l’Universite Jean Monnet Saint Etienne, University of California, Los Angeles, Universita degli Studii di Padova, Univesite de Quebec s.a.

O conotație specială a avut-o prezența sa în calitate de profesor invitat la Conferința Internațională a Universităților Europene CESAER de la Louvain la Neuve (Belgia) cu tema „Transfer de Tehnologie de la universități în industrie”, organizată de Universitatea Catolică din Louvain la Neuve în cooperare cu Comisia Europeană UNESCO.

Colaborarea cu Universitatea Tehnică a Moldovei

În primii ani după 1990 a primit la Craiova vizita prof. Tudor AMBROS, care i-a adresat invitația de Președinte al Comisiei pentru Examenul de Stat la Facultatea de Energetică, pe care a acceptat-o şi astfel a luat contact cu cadrele didactice și conducerea UTM, în persoana rectorului, acad. Ion BOSTAN. Astfel a început un lung șir de deplasări spre Chișinău, cu trenul, mașină sau avion, iarna – la examene, vara – la susținerea proiectelor, care, de altfel, au fost de o ținută științifică ridicată, cu obiective inovative precise vizând optimizarea proceselor industriale.

Impactul conferinței SIELMEN

În calitate de membru fondator al International Conference on Electromechanical and Power Systems (SIELMEN), alături de prof. Tudor AMBROS și Petre TODOS – de la UTM şi prof. Lorin CANTEMIR – de la Universitatea Tehnică Iași, a participat la toate etapele care vizau pregătirea și desfășurarea la nivel înalt a acestui eveniment internațional major.

Organizată la Chișinău, în coordonarea prin rotație a facultăților de Inginerie Electrică de la Universitatea din Craiova, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iași și Facultatea de Energetică a Universității Tehnice a Moldovei, conferința SIELMEN s-a remarcat ca un eveniment de referință. Fondatorii au gândit această manifestare științifică de anvergură ca o rampă de afirmare a tinerilor, în perspectiva confruntărilor internaționale de înalt nivel. S-a urmărit constant limitarea la maximum a eforturilor financiare (deplasare, cazare, taxe de participare) care adesea pot deveni bariere insurmontabile; tinerii din R. Moldova și România au fost cei mai numeroși participanți și principalii beneficiari ai acestor obiective.

Din momentul startului 1997, desfășurată sistematic la doi ani, Conferința a suscitat în timp o largă audiență din partea centrelor universitate, instituțiilor de cercetare de profil şi industrie, în principal din România și R. Moldova, precum și din Rusia, Ucraina, Polonia, Lituania, Bulgaria, Serbia, Iran, Maroc, Franța, Olanda, Turcia, SUA, Pakistan, Vietnam ș.a.

Elogiindu-i meritele și mulțumindu-i pentru fructuoasa-i colaborare cu Universitatea Tehnică a Moldovei (și implicit cu Facultatea Energetică și Inginerie Electrică), acad. Ion BOSTAN, dr. hab. Veaceslav URSACHI – membru al secției Științe exacte și inginerești al ASM, dr. Victor GROPA – decanul FEIE, conf. univ., dr. Ilie NUCĂ – șef Departament Inginerie Electrică, prof. univ., dr. Tudor AMBROS, studenți, masteranzi, doctoranzi, specialiști în domeniu prezenți la eveniment prin conexiune online au subliniat cu considerație că meritele și contribuția prof. Aurel CÂMPEANU îi conferă pe merit postura de „reper în comunitatea inginerilor electrotehnicieni”.

(Visited 372 times, 1 visits today)