Universitatea Tehnică a Moldovei și implicit Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică (FCIM) au primit, pe  17 septembrie, vizita reprezentanților Centrului de Cercetare și Dezvoltare din Iași a Companiei slovace de soluții de securitate cibernetică ESET Iași, România (https://www.eset.com/int/) – Ovidiu Andrei CIUBOTARU, director, și Eugen Alexandru IRIMIEA, inginer software.

Vizita s-a realizat în contextul lansării proiectului Forță de muncă calificată pentru sectorul IT din Moldova: educație digitală pentru tinere” (https://en.migrationagency.eu/projekty), lansat în cooperare cu SlovakAid și Agenția Europeană pentru Migrație (EMA) în care se preconizează crearea unei Academii de Securitate Cibernetică.  Academia ESET imprimă speranțe administrației universitare de a crea un nou pol de excelență dedicat studiului și cercetării domeniului securității cibernetice.

În  cadrul vizitei au avut loc discuții privind reperele esențiale ale planului de acțiuni, precum și prezentarea spațiului dedicat Academiei. Proiectul presupune dezvoltarea în comun, ESET-UTM, a unui curs de securitate cibernetică și tehnologii ESET dedicat studenților FCIM. UTM este reprezentată în proiect de  către prorectorul Dinu ȚURCANU, decanul FCIM, conf. univ., dr. Dumitru CIORBĂ (coordonator de grup), șefa Centrului de cercetare și inovații în cibernetică, conf. univ., dr. Viorica SUDACEVSCHI și șefa programului „Securitatea Informației” Rodica BULAI. Cursul va fi plasat în spațiul virtual de studii al Facultății CIM, ELSE (https://else.fcim.utm.md) și va putea fi accesat de către toți studenții interesați.

Această nouă disciplină de studii ar putea fi inclusă în planurile FCIM ca opțională. Proiectul pilot va presupune însă, inițial, doar cincisprezece studenți selectați pentru instruire, din care cinci, cei mai buni, vor merge la un stagiu în cadrul companiei ESET (Iași/Bratislava).

Directorul ESET Romania, domnul Ovidiu Andrei CIUBOTARU, a declarat că UTM se remarcă printre universitățile din țară în ceea ce privește cooperarea cu sectorul privat. La rândul său, rectorul UTM, prof. univ.,  dr. hab. Viorel BOSTAN, a afirmat că atragerea noilor parteneriate devine, indiscutabil, o caracteristică-cheie a UTM, având scopul de a determina tinerii și tinerele pasionate de IT să-și continue studiile de licență și master la UTM, universitate care acum oferă și oportunitatea unui stagiu în această companie IT de top din Slovacia.

Foto: Dorina PANTAZ

(Visited 241 times, 1 visits today)