Potrivit  CareerCast.com (SUA), specialitatea Bioinginer medical se regăsește pe primele locuri în topul celor mai bune locuri de muncă, ţinând cont de venituri, perspective de dezvoltare, mediu de lucru, stres şi efort fizic depus. Specialiştii în domeniul ingineriei biomedicale sunt veriga de bază în fuziunea medicinii cu progresele tehnologice în următorii ani. Procedurile avansate în tehnologiile de sănătate sunt efectuate de echipe multidisciplinare, incluzând medici și bioingineri.

Ingineria biomedicală (clinică) studiază echipamentele de diagnostic, terapie, monitorizare și de laborator utilizată în medicină și biologie, precum și principiile, metodele și tehnicile care stau la baza exploatării acestor echipamente. Rolul principal al bioinginerilor din domeniul clinic este de a antrena și superviza tehnicienii, medicii care implementează în activitatea lor de zi cu zi echipamente medicale, de a selecta produsele/serviciile și de a asigura instalarea și utilizarea adecvată a acestora, a oferi  consultanță specializată medicilor, administratorilor, specialiștilor IT. Bioinginerii consultă producătorii de dispozitive medicale în vederea îmbunătățirii performanțelor acestora, bazându-se pe experiența clinică, și țin cadența cu progresul tehnologic pentru a preveni îmbătrânirea morală a dispozitivelor medicale.

10 motive să alegi Programul de studii „Ingineria biomedicală”:

 1. Ingineria Biomedicală este una din specialitățile de vârf ale ingineriei

Ingineria biomedicală este una din specializările de avangardă ale Universității Tehnice a Moldovei. Solicitarea specialiștilor în domeniu este în continuă creștere. În 2017, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a solicitat dublarea numărului cadrelor de bioingineri pregătite anual cu scopul asigurării necesităților infrastructurii medicale. Fiind un domeniu interdisciplinar, în colaborare cu medici, fizicieni, biologi, chimişti, Ingineria biomedicală dezvoltă şi promovează inovaţiile inginereşti şi elaborarea/confecționarea noilor dispozitive sau accesorii medicale. Totodată, Ingineria medicală presupune nu doar producerea de echipamente biomedicale performante, dar şi siguranța și securitatea pacienților și a personalului medical, precum și utilizarea echipamentelor în condiţii de calitate a actului medical.

Domeniul ingineriei biomedicală are mai multe similarități cu medicina, între care: colectarea de date (monitorizarea pacienților); analiza datelor; adoptarea deciziilor (parte a diagnosticului); terapie; medicină preventivă.

 1. Vei fi parte a UTM și vei beneficia de servicii de educaţie de calitate europeană

La UTM studiile sunt organizate în baza sistemului european de credite academice transferabile (ECTS), conform Procesului Bologna, diplomele inginerești fiind recunoscute în țările Europei, iar acreditarea națională demonstrează nivelul calitativ, corespunzător standardelor naționale.

 1. În cadrul acestei specialități interdisciplinare vei primi o educație polivalentă

Pe parcursul a opt semestre de studii, în cadrul programului „Inginerie biomedicală” se predau următoarele discipline de studii:

Fundamentale: Matematica superioară; Mecanica; Grafica inginerească Fizica; Biologie și biochimie; Structuri de date şi algoritmi; Anatomia și fiziologia umană; Biofizica; Circuite şi dispozitive electronice; Dispozitive microoptoelectronice; Biomateriale; Măsurări electronice; Electronica medicală.

Generale: Educaţia fizică; Etică, comunicare şi drept; Limba străină; Limba română (pentru alolingvi); Securitatea activităţii vitale.

Socio-umanistice: Filozofia / Filozofia culturii tehnice; Fundamente economice ale ramurii / Teoria economică și integrarea economică; Management şi Marketing / Antreprenoriat.

Opţionale: Circuite integrate digitale; Circuite analogice şi de conversie; Microprocesoare / Microprocesoare și interfețe; Modelarea sistemelor biomedicale / Analiza și modelarea sistemelor fiziologice; Elemente de medicină internă și chirurgie; Prelucrarea semnalelor și imaginilor medicale / Tehnici avansate de prelucrare digitală a semnalelor biomedicale; Traductoare și biosenzori; Dispozitive medicale pentru diagnostic și terapie / Dispozitive în medicina internă și gastrologie; Dispozitive medicale pentru cardiologie și oncologie; Dispozitive medicale pentru terapia intensivă și investigații de laborator; Ingineria clinică și managementul tehnologiilor medicale / managementul dispozitivelor medicale.

După finisarea programului vei deţine competenţe de: proiectare, testare și implementare a noilor proceduri medicale asistate de echipamente tehnologice de vârf, precum și de calculator; modificare și testare a produselor, echipamentelor și dispozitivelor; asigurare a interfeței echipament – personal medical; asigurare a formării personalului medical în utilizarea echipamentelor în condiții de siguranță; mentenanță a echipamentelor medicale. pregătire profesională pentru cursuri de masterat la aceiași specialitate.

 1. Vei însuşi limbaje de programare generală și de programare orientată pe ingineria biomedicală

Planul de învăţământ include mai multe discipline moderne din domeniul informaticii și calculatoarelor: Programarea calculatoarelor; Structuri de date şi algoritmi; Programarea orientată pe obiecte; Proiectarea asistată în medicină; Arhitectura calculatoarelor şi reţele; Microprocesoare şi interfeţe; Informatica medicală /Sisteme computerizate în medicină; Sisteme electronice încorporate. 

 1. Vei putea activa în Cercul studenţesc „Sisteme electronice dedicate şi aplicaţii cu microcontrolere”

În cadrul Departamentului Microelectronică şi Ingineria Biomedicală activează Cercul Studenţesc „Sisteme Electronice Dedicate şi Aplicaţii cu Microcontrolere” în care anual, cca 30 de studenţi sunt inițiați în activităţi de cercetare în domeniile microoptonanoelectronicii și ingineriei senzorilor biomedicali. Obiectivele Cercului sunt: atragerea studenţilor în activităţi inovative inginereşti aplicate în domeniile microelecronicii și biomedicinei; susținerea și promovarea ideilor inovative ale viitorilor ingineri; educarea noii generații de ingineri în spirit competitiv, deschis și transparent. Astfel, vei beneficia de practici inovative, utile pentru: testarea propriilor idei inovative; participarea cu lucrări proprii la concursuri și expoziții naționale și internaționale; schimb de experiență cu colegii de la  cursurile superioare; realizarea tezei de licență; angajarea în domeniul inginerie biomedicală.

 1. Opțiuni de a participa la concursuri studenţeşti

Anual este organizat Concursul Studenţesc Internaţional „Ingineria sistemelor microelectronice – Sergiu Rădăuţan”, la care sunt prezentate realizări ale tinerilor ingineri și studenți din domeniile: electronică, sisteme şi aplicaţii cu microcontrolere, dispozitive biomedicale.

Prin intermediul Centrului Național de Suport a Securității Nucleare și a Autorității de Securitate Radiaologică din Suedia ai posibilitatea să participi la școli de vară organizate la Odessa (Ucraina), Triest (Italia) etc.

 1. Implicare în cercetarea ştiinţifică de anvengură, seminare, workșopuri internaționale

Printre direcţiile principale de cercetare știinţifică ale departamentului se regăsesc: Senzori semiconductori pentru biomedicină; Ingineria sistemelor microelectronice şi dispozitivelor biomedicale.

 1. Săli de curs renovate şi laboratoare specializate dotate cu utilaj performant

În cadrul Departamentului MIB sunt disponibile săli de curs moderne, dotate cu echipamente multimedia, laboratoare didactice şi de cercetări, parte a Centrului Nanotehnologii şi Nanosenzori, Centrului Național de Studii și Testare a Materialelor, Centrului Naţional de Inginerie Biomedicală, Centrului Național de Suport a Securității Nucleare, alte 5 laboratoare specializate ale Departamentului Microelectronica şi Inginerie Biomedicală, laboratoare ale Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, săli dotate cu utilaj pentru realizarea potenţialului creativ al studenţilor, săli de calculatoare conectate la Internet etc.

 1. Posibilitatea de participare la un spectru larg de activităţi extracuriculare

Viaţa universitară cuprinde și alte activități: sportive, artistice etc. Universitatea oferă condiții favorabile pentru activităț extracuriculare în cadrul Ansamblului de dansuri populare „Tinereţea”, fondat în anul 1965, sub conducerea lui Petru Furnică; Orchestrei de fanfară a UTM, fondată în anul 1975, sub conducerea lui Vasile Simion; Cercurilor sportive pentru practicarea fotbalului, baschetului, atleticii etc. Echipele UTM participă la toate cele 18 probe sportive ale Universiadei republicane, la care ocupă locuri premiante.

 1. Vei învăța în corpul de studii nr. 3, situat în una din cele mai verzi regiuni ale capitalei

Corpul de studii nr. 3 – clădire cu şapte nivele (mun. Chişinău, str. Studenţilor, 9/7), situată în una din cele mai verzi zone din capitală, având în raza de 200 metri cămine studenţeşti, cantina studenţească (actualmente Centrul Didactico-Metodic și de Producție), Centrul de Agrement şi Sport al UTM, Pitorescul Parc Dendrologic – muzeu UTM al tehnicii în aer liber

În 55 de ani, cca 85 mii de specialiști au absolvit UTM !

 

(Visited 553 times, 1 visits today)
1 răspunde

Urmăritori & Pingbacks

 1. […] Ingineria biomedicală (clinică) studiază echipamentele de diagnostic, terapie, monitorizare și de laborator utilizată în medicină și biologie, precum și principiile, metodele și tehnicile care stau la baza exploatării acestor echipamente. Rolul principal al bioinginerilor din domeniul clinic este de a antrena și superviza tehnicienii, medicii care implementează în activitatea lor de zi cu zi echipamente medicale, de a selecta produsele/serviciile și de a asigura instalarea și utilizarea adecvată a acestora, a oferi  consultanță specializată medicilor, administratorilor, specialiștilor IT. Bioinginerii consultă producătorii de dispozitive medicale în vederea îmbunătățirii performanțelor acestora, bazându-se pe experiența clinică, și țin cadența cu progresul tehnologic pentru a preveni îmbătrânirea morală a dispozitivelor medicale, scrie utm.md. […]

Comentariile sunt închise.