Susținerea cu succes a tezelor de master la Facultatea Inginerie Economică și Business, specialitățile „Administrarea afacerilor” și „Evaluarea activităților imobiliare,” a confirmat calitatea studiilor, studenții demonstrând cunoștințe și competențe ancorate la cerințele pieței, dar și abilitatea de a face față provocărilor în condițiile studiilor la distanță.

Pe parcursul anului universitar 2019-2020 procesul educațional a fost marcat de provocări, atât pentru cadrele didactice, cât și pentru studenți, organizarea studiilor online efectuându-se „din mers” – o necesitate impusă de situația pandemică actuală. Masteranzii de la specialitățile „Administrarea afacerilor” și „Economia afacerilor imobiliare” au demonstrat un nivel înalt al cunoștințelor și aptitudinilor de analiză, formulâmd propuneri ancorate la situația economică actuală a întreprinderilor investigate. 

S-a evidențiat în special teza studentei Adelina PSENICICĂ „Dezvoltarea sustenabilă a industriei automotive în contextul integrării europene” (conducător: conf. univ., dr. Rafael CILOCI), în cadrul căreia s-a efectuat o analiză exhaustivă a acestei ramuri, analiza de benchmarking, fiind elaborate propuneri argumentate pentru dezvoltarea acestei ramuri importante pentru R. Moldova. De asemenea, s-a remarcat teza studentei Alina LESNIC „Sporirea vânzărilor companiei „Glamis” SRL în baza perfecționării activității de creditare” (conducător: conf. univ., dr. Rina ȚURCAN), în cadrul căreia a fost propus un set de măsuri de perfecționare, care sunt deja implementate cu succes.

La finele lunii iunie 2020 va fi organizată susținerea online a tezelor de diplomă a studenților Universității ,,Ștefan cel Mare” ai Facultății Științe Economice și Administrație Publică ( Suceava, România) la Facultatea Inginerie Economică și Business, iar în iulie 2020 – susținerea tezelor de către studenții noștri la universitatea parteneră, ca rezultat al colaborării fructuoase dintre UTM și această prestigioasă instituție din România, fapt ce le permite absolvenților obținerea diplomei duble.

Mult succes în viața profesională, dragi absolvenți!

 

(Visited 43 times, 1 visits today)