„Inițiere în securitate IT” este una din cele 6 discipline opționale la Informatică, pentru care Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova a dispus constituirea grupurilor de lucru pentru elaborarea curriculei, dar și a suporturilor de curs pentru formarea cadrelor didactice, în conformitate cu art. 40 al Codului Educației, pentru diversificarea ofertei curriculare.

Componența grupului de lucru respectiv include 3 profesori ai UTM – prorectorul Dinu ȚURCANU (coordonator grup), conf. univ., dr. Dumitru CIORBĂ (decan FCIM), dar și Ludmila PECA, profesor de informatică la CEITI și, prin cumul, la FCIM-UTM.

– Nouă ne-a revenit un rol foarte important – să elaborăm curricula opțională „Inițiere în securitate IT”. Ne-am dat deja o întâlnire pe online, prin CISCO VEBEX, și am examinat diverse concepte pentru a crea un curs care să ofere competențe, să sporească cultura informațională și să permită să devenim mai securizați și protejați în mediul online, a declarat coordonatorul grupului respectiv, prorectorul UTM, Dinu ȚURCANU.

De altfel, profesori ai UTM, cu renume în domeniu, se regăsesc și în componența altor 4 grupuri de lucru constituite pentru a diversifica oferta curriculară la Informatică:

Radu ANDRONIC, Ala CARCEA și Anatol GREMALSCHI (coordonator grup) – curricula opțională „Design grafic”;

Mihail GAVRILIȚĂ și Alexandru BURLACU (coordonator grup) – curricula opțională „Inteligența artificială”;

Sergiu CORLAT (coordonator grup) – curricula opțională „Programarea algoritmilor în C/C++”;

Anatol GREMALSCHI (coordonator grup) – curricula opțională „Designul și dezvoltarea aplicațiilor mobile”.

Activitatea grupurilor de lucru va fi coordonată de Angela PRISĂCARU, consultant principal, Direcția Învățământ General, MECC, care va colabora pe această dimensiune cu UTM, Centrul de Excelență în domeniul TIC – TEKWILL, Asociația Companiilor TIC, Asociația pentru Dezvoltare a Comunicațiilor Electronice și Tehnologiilor Inovaționale, alte structuri în domeniu. Totodată, în colaborare cu ANACEC, CTICE, CISCO, va fi examinată posibilitatea certificării competențelor obținute de elevi ca urmare a parcurgerii curricula opționale la Informatica.

Proiectele de curricula urmează a fi prezentate MECC spre aprobare până pe 15 iunie 2020, iar suporturile de curs pentru formarea cadrelor didactice – până pe 15 iulie 2020.

Odin grupuri curricula optionala 2020

(Visited 180 times, 1 visits today)