Un sfârșit de mai pe care ni l-am dorit altfel. La fel ca și primăvara. Proiectele noastre ce țin de profesie, familie, viața cotidiană, au fost date peste cap. Dar această situație ne-a impus să realizăm o nouă ierarhizare a priorităților, valorilor.

Accesul la cele mai simple lucruri a devenit prioritatea numărul unu. O plimbare pe stradă, în parc, comunicarea vie cu prietenii, rudele, este ceea ce a devenit extrem de dorit și scump. Dumnezeu ne dă o lecție: dimensiunea virtuală, oricât de utilă ar fi, nu trebuie să o substituie niciodată pe cea vie. Pe o anumită perioadă de timp, ne-a oferit-o cu vârf și îndesat, ca să înțelegem prețul adevărat a ceea ce este simplu, viu, natural.

Această situație pandemică este, să recunoaștem, un declin, dar și o groapă potențială. Și aici – previziuni cu sutele. Dar și de noi depinde revenirea la normalitate. Însă pentru aceasta, uneori, se impun anumite rectificări. Cum ar fi anularea examenelor de BAC pentru absolvenții liceelor. Fiind dictată de necesitatea securizării sănătății copiilor și familiilor, decizia MECC a generat diverse reacții și atitudini, cum e și firesc. De la bucurie până la frustrare. Mai cu seamă pentru cei, care s-au pregătit serios – testul de maturitate constituind o probă de verificare a voinței, caracterului, gândirii, capacităților creative, a propriei personalități.

Important este că în perioada, care a precedat decizia MECC, profesorii UTM au venit cu ore online, continuând pregătirea tradițională a elevilor pentru examenele de BAC. Cu emoții, disconfort interior, lipsindu-le comunicarea vie, dar conștientizând că instruirea trebuie să-și urmeze cursul. În acest context, eforturile echipei tehnice, conduse de Vasile Chetroi, sunt de apreciat. Ei au asigurat pregătirea tehnică și procesul transmisiunii live. Acestea, deși lipsite de pulsul orelor „pe viu”, pe lângă faptul pregătirii pentru BAC, implicau și o profundă esență socială: preocuparea instituției pentru tineri, pentru trăirile lor de a nu se simți singuri în fața problemelor, dar și un efort pentru studiile universitare care urmează, pentru formarea lor profesională ulterioară.

Lecții online la matematică, chimie, fizică și informatică, predate de unii dintre cei mai buni profesori ai UTM: Ion Jardan, Iurie Subotin, Leonid Dohotaru, Sergiu Corlat și Constantin Pîrțac! Un interes sporit și zeci de mii de vizualizări din întreaga lume! Evident, toate acestea nu ar fi fost posibile fără angajamentul și implicarea managerilor UTM, care au proiectat, coordonat, gestionat tot procesul: rectorul Viorel Bostan, prorectorul Dinu Țurcanu, directorul CEGHID Radu Melnic.

O anumită extenuare de pe urma a ceva mai puțin obișnuit și de durată se resimte. Dar obiectivul îndeplinit o estompează. Alte obiective de realizat ne așteaptă.

Ne revedem în aulele universitare!

Dumnezeu să ne ajute!

Ana COSTAȘ,

conf. univ., dr. în științe fizico-matematice,

Universitatea Tehnică a Moldovei

 

(Visited 74 times, 1 visits today)