Pe data de 15 aprilie 2020, Departamentul Teorie Economică și Marketing din cadrul Facultății Inginerie Economică și Business, UTM a organizat susținerea examenului de finalizare a studiilor superioare de licență pentru studenții programului „Marketing și logistică”.

În condițiile desfășurării procesului de studii la distanță, impus de pandemia de Covid-19, proba s-a desfășurat în regim online, prin intermediul platformei Microsoft Teams.

Comisia pentru examenul de licență, constituită din prof. univ., dr. hab. Alexandru GRIBINCEA – președinte; șef Departament TEM, conf. univ., dr. Veaceslav BÂRDAN – vicepreședinte; șef program „Marketing și logistică”, conf. univ., dr. Lilia CHIRIAC; conf. univ., dr. Valentina CHILDESCU – membru; lect. univ. Arianda GORBATIUC – secretar, a examinat studenții grupelor ML-171 (secția zi) și ML-161 (f/r).

Această modalitate nouă pentru învățământul din Republica Moldova a constituit o experiență inedită și destul de eficientă. Astfel, s-a reușit un pas  important în continuarea procesului educațional și în susținerea absolvenților pentru finalizarea cu succes a studiilor superioare de licență. Membrii Comisiei au apreciat seriozitatea, disciplina și dorința studenților programului „Marketing și logistică” de a promova examenul de finalizare a ciclului I, studii superioare.

Atât profesorii, cât și studenții au remarcat obiectivitatea, corectitudinea și punctualitatea cu care a fost organizat și desfășurat examenul online, iar rezultatele obținute de studenții absolvenți nu au fost influențate de modalitatea de desfășurare a examenului de finalizare a studiilor.

Până a trăi bucuria înmânării diplomei de absolvire a UTM  (ceremonie care, cu certitudine, nu se va desfășura online), urmează încă o etapă – susținerea tezelor de licență.

– Desigur, acest pas ni-l dorim în contact direct cu studentul, dar, având în vedere condițiile de pandemie, ne vom conforma situației. Iată de ce, în timp ce studenții lucrează la teză, profesorii identifică, analizează, testează cele mai bune eventuale modalități de susținere online. Cert este faptul că, indiferent de impedimentele create de pandemie, studenții programului „Marketing și logistică” vor avea motiv de bucurie și mândrie, pentru că vor fi absolvenții celei mai prestigioase instituții de învățământ superior din țară – Universitatea Tehnică a Moldovei! a concluzionat Veaceslav BÂRDAN, șef Departament TEM vicepreședinte al Comisiei pentru examenul de licență.

 

(Visited 13 times, 1 visits today)