Șeful statului, Igor Dodon, a conferit astăzi, în cadrul unei ceremonii oficiale, mai multe distincții de stat profesorilor Universității Tehnice a Moldovei, un Decret în acest sens (nr. 360) fiind publicat în „Monitorul Oficial” pe 31 decembrie 2019.

Felicitându-i pentru munca enormă depusă întru dezvoltarea învățământului universitar, contribuție substanțială la pregătirea specialiștilor de înaltă calificare și activitate metodico-științifică prodigioasă și asigurându-i  de susținere deplină din partea administrației prezidențiale, Șeful statului a înmânat profesorilor UTM următoarele distincții:

Ordinul „Gloria Muncii” – profesorului universitar Anatol BALANUȚĂ; prorectorilor Mircea BERNIC și Dinu ȚURCANU; conferențiarilor universitari Nicolae CIOBANU și Tatiana SANDUȚA.

Medalia „Meritul Civic” – decanilor Rafael CILOCI,  Sergiu DÂNTU,  Vladislav REȘITCA; șefilor de departamente Veaceslav BÂRDAN și Valeriu PODBORSCHI.

Titlul onorific „Om emerit” – prorectorului Larisa BUGAIAN și profesorului universitar Ion SOBOR.

Aceste distincții sunt o dovadă concludentă a faptului că munca făcută cu dedicație și rezultatele de excepție obținute de-a lungul anilor sunt întotdeauna apreciate pe merit. Mândri de dvs., dragi profesori, dragi colegi! Felicitări! Per aspera ad astra!

(Visited 41 times, 1 visits today)