Curs de scriere academică pentru profesori

În perioada 3-4 februarie 2020, cadrele didactice și doctoranzii UTM au beneficiat de un Curs  de scriere academică (Writing for Publication) ținut de experții în domeniu Sorin CAZACU, directorul Departamentului Studii Anglo-Americane și Germanice, și Carson PARENT, Fulbright English Teaching Assistant, Facultatea Litere, Universitatea din Craiova, România, prezentați auditoriului de către conf. univ., dr. Svetlana CATERENCIUC, șef Departament Limbi Străine, UTM.

Cursul a demarat cu un îndemn din partea prof. univ., dr. hab. Rodica STURZA, redactor-șef al revistei UTM „Journal of Engineering Science” (JES), de a explora posibilitatea de a-și publica articolele atât în JES – https://jes.utm.md/, cât și în cea de-a doua revistă științifică internațională a UTM – „Journal of  Social  Sciences” (https://jss.utm.md/), prima dintre care a fost certificată de curând de către ANACEC ca publicație științifică de tipul B+.

În cadrul trainingului formatorii au urmărit dezvoltarea abilităților de scriere a articolelor științifice în limba engleză ale audienților, abordând diferite aspecte de scriere a articolelor respective: îndeplinirea standardelor etice, documentarea rezultatelor, gradul de raționalitate a concluziilor, dar și necesitatea unei bune redactări a lucrării.

Participanții la training au beneficiat atât de suport teoretic, cât și de multiple aplicații practice, simulări de scriere a articolelor științifice.

(Visited 78 times, 1 visits today)