FIEB și UNISIM-SOFT fac echipă în dezvoltarea competențelor TIC

În cadrul disciplinei de studii „Tehnologii informaționale în contabilitate” studenții Facultății Inginerie Economică și Business, gr. C-181 au beneficiat de un master-class oferit de Violeta DRAGNII, manager consultant al companiei „Unisim-Soft”.

Constituind o necesitate cvasitotală a economiei moderne în contextul industriei 4.0, dezvoltarea competentelor digitale a devenit prioritară în colaborarea dintre Facultatea Inginerie Economică și Business și compania „UNISIM-SOFT”: specialiștii companiei consultă cadrele didactice în vederea perfecționării actului de predare prin includerea componentei TIC și îi invită să participe la diverse conferințe tematice. Astfel, prin FIEB, UTM devine una dintre primele universități din R. Moldova, care face contribuții teoretice si experimentale in industria 4.0!

În acest context se înscrie și master-class-ul oferit de Violeta DRAGNII, manager consultant „Unisim-Soft”, care, în colaborare cu lectora Lidia SURDU, a prezentat softul una.md (ERP platform, ORACLE based) în cadrul disciplinei „Tehnologii informaționale în contabilitate”. Au fost examinate interfața, funcțiile, instrumentele și posibilitățile softului, care facilitează înregistrarea documentelor contabile, financiare și economice; generarea rapoartelor de interes pentru proprietarii entității, serviciul fiscal; gruparea elementelor contabile pentru rapoartele statistice organelor de stat etc.

Totodată, au fost trasate noi perspective de colaborare și în specialitatea „Marketing și Logistică” din cadrul FIEB, dorindu-se a se pune un accent deosebit pe logistica producerii, logistica asigurării cu materiale, optimizarea activității de logistică.

(Visited 35 times, 1 visits today)