UTM a reproiectat șapte programe de licență și master

În tendința de a de a îmbunătăți calitatea metodologiilor de predare-învățare și a programelor de studii, Universitatea Tehnică a Moldovei este mereu deschisă pentru implementarea unor modele inedite în conceptul de organizare și desfășurare a studiilor.

Un exemplu elocvent îl constituie reproiectarea, în comun cu alte 5 universități din R. Moldova, din 1 septembrie 2017, a celor mai solicitate programe de studii, în cadrul unui amplu proiect Erasmus+ „Introducerea învățării bazate pe probleme în Moldova: spre consolidarea competitivității și șanselor de angajare ale studenților” (PBLMD). La UTM în acest scop a fost selectat programul „Ingineria software” (Filiera Anglofonă, FCIM). La finalizarea proiectului, în octombrie 2019, s-a constatat că admiterea la programul dat a atras în timp un număr triplu de studenți. Cifra a crescut de la  25-30 în anii precedenți până la 88 de studenți în anul curent, iar alți peste 300 au rămas, spre regret, peste linie.

În total, prin diverse proiecte, la UTM au fost reproiectate 3 programe de licență: „Ingineria software” și „Informatica” la FCIM și „Design industrial/Ingineria designului de produs” la FIMIT și 4 programe de master: unul la FTP – „Design și dezvoltare de produs” și altele trei la FIEB – „Economia afacerilor imobiliare”, „Administrarea afacerii” cu 120 ECTS și un program similar cu 90 ECTS.

Studenții au beneficiat de mobilități în universitățile partenere din UE, cum ar fi University of Gloucestershire, parte a consorțiului universităților europene, alături de Aalborg Universitet, KTH Royal Institute of Technology și Universität Siegen etc.

Schimbarea a însemnat nu doar training și modificări de programe și conținuturi, dar și o infrastructură adecvată, profesorii și studenții  solicitând extinderea renovărilor în spațiile de studii – o pârghie foarte eficientă de a-i motiva să accepte și să promoveze schimbarea, noile conținuturi și metodele moderne de învățare. Astăzi UTM are deja peste 10 săli modernizate – spații colaborative pentru diverse programe de studii.

(Visited 34 times, 1 visits today)