Comitetul sindical salariaţi al Universităţii Tehnice a Moldovei felicită angajaţii cu prilejul sărbătorii profesionale – Ziua lucrătorului din învăţământ, care se sărbătoreşte pe 5 octombrie a fiecărui an.


Această Zi este un eveniment, care vine să consemneze importanţa Dvs în sistemul educational din Republica Moldova.
Trebuie să Vă mândriţi cu acest fapt, să nu deminuaţi rolul Dvs în societate, pentru că contribuţia Dvs este enormă şi merită a fi apreciată analt. Fiecare din Dvs, în activitatea sa, a depus şi depune efortul în măsura obligaţiunilor sale, la existenţa şi prosperarea Universităţii Tehnice a Moldovei.
Vă dorim noi succese pe tărâmul professional şi o apreciere corespunzătoare în societate.
În luna octombrie sărbătorim 55 de ani de la constituirea Organizaţiei sindicale, care a avut loc în 1964.
Cu acest prilej, felicităm toţi membrii de sindicat pentru spiritul de solidaritate, iar liderii sindicali, care activează/activat în UTM, sunt menţionaţi cu DIPLOMA DE MERIT a Comitetului sindical.

Ion POCAZNOI,
Preşedinte Comitet sindical salariaţi, conf.univ., dr.
03 octombrie 2019.

Lideri sindicali – membri a Comitetului sindical salariaţi al Universităţii Tehnice a Moldovei menţionaţi cu DIPLOMA DE MERIT:

 1. Oberşt Ala, dr.şt., FIEB.
 2. Istrati Daniela, lect.univ., FCIM.
 3. Sorochin Serafima,lect.as., FET.
 4. Ursu Elena, lect.univ., FTP.
 5. Ursu Viorica, conf.univ., dr., FCGC.
 6. Chilari Oleg, lect.univ., FUA.
 7. Rotaru Igor, lect.univ., FIMIT.
 8. Zemleanaia Galina, contabil CS
 9. Untila Lucia, şef secretariat.
 10. Dobrea Ina, lect.univ., FEIE.
 11. Şchiopu Victoria, şef.serviciu, BTŞ.
 12. Corcodel Ion, profesor, Colegiul Tehnic.
 13. Zagoreţ Marina, şef secţie, DT.
 14. Golovaci Mariana, lect.univ., Departamentul Limbi străine.
 15. Prozorov Veaceslav, lect.univ., Departamentul Educaţie fizică şi sport.
 16. Ababaii Valentina, şef producţie, CDMP.
 17. Terentii Elena, şef secţie, DSAS.
 18. Olaru Efim, conf.univ.,dr., preş. CSSM.
 19. Uşanlî Demian, conf.univ., dr., FIMIT.
 20. Cobzac Victor, FIMIT.

Ex-membri a Comitetului sindical:

 1. Gremalschi Anatol, prof.univ., dr.hab.
 2. Ţurcan Nicolae, conf.univ.,dr., FIEB.
 3. Mamaliga Vasile, conf.univ., dr., FIEB.
 4. Pogora Victor, conf.univ., dr., FEIE.
 5. Bejan Serghei, decan FUA, conf.univ., dr.
 6. Cobuşcean Ion, conf.univ., dr., FUA.
 7. Taranenco Anatol, şef department, conf.univ.,dr., FCGC.
 8. Sanduţa Tatiana, conf.univ.,dr., FCGC.
 9. Ţurcan Constantin, pensionar, FET.
 10. Surunceanu  Alexandru, as.univ., FIEB.
 11. Dîntu Serghei, decan FIMIT, conf.univ.,dr.
 12. Melnicov Zinaida, Departamentul Educaţie fizică şi sport.
 13. Olaru Valentin, as.univ., FCIM.
 14. Ţurcan Iulia, pensionar, FTA.
 15. Siroş Neonila, pensionar, FTP.
 16. Cernev Olga, BTŞ.
 17. Vascan Elena, bufetier, CDMP.
 18. Filipov Emilia, pensionar, DT.
(Visited 88 times, 1 visits today)