Oleg LUPAN – profesor invitat la UCF, cea mai mare universitate din SUA

Prof. univ., dr. hab. Oleg LUPAN, titular al Departamentului Microelectronică şi Inginerie Biomedicală, Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, în perioada 1 august – 1 septembrie 2019 a efectuat un stagiu didactico-științific în calitate de profesor universitar invitat (visiting adjunct professor) la cea mai mare Universitate din Statele Unite ale Americii, University of Central Florida (UCF), universitate inovativă din TOP10 în SUA, conform U.S. News & World Report.

A fost un stagiu la Departamentul Fizică al UCF, desfășurat la invitația prof. Lee CHOW, în urma unui concurs internațional bazat pe CV, luându-se în calcul lista brevetelor de invenție și a publicațiilor din ultimii 7 ani, studii – diplome de licență, doctor PhD și doctor habilitat în științe, mobilitățile internaționale, noutatea și originalitatea proiectului de cercetare științifică și a activităților pentru perioada stagiului.

Cercetările științifice de bază s-au axat pe sinteza chimică a nanomaterialelor și nano-heterojoncțiunilor din oxizi semiconductori pentru nanodispozitive funcționale. A asistat și la pregătirea către noul an de studii a prof. Lee CHOW, membru al Academiei Naționale de Inventatori a SUA, cu un stagiu de peste 35 de ani în calitate de profesor la catedra universitară, predând cursuri la diferite cicluri, inclusiv la torente din peste 300 de studenți, etc. Apropo, prof. Chow a susținut cercetările științifice la Universitatea Tehnică a Moldovei sub conducerea prof. univ., dr. hab. Oleg LUPAN prin scrisori de colaborare științifică la promovarea proiectelor nr. 5833, 5989 și 6229 din cadrul programului „STCU & AŞM: inițiative comune de cercetare-dezvoltare”.

UCF este clasată printre primele 600-800 de universități din lume de Times Higher Education (THE), oferind peste 200 programe de studii pentru cei aproximativ 70 000 de studenți la 3 cicluri de studii: licență, masterat și doctorat (peste 8000 doctoranzi). UCF a fost fondată în 1963 ca Universitatea Tehnică din Florida, Florida Technological University, care s-a dezvoltat în timp, lărgindu-și spectrul programelor oferite și devenind Universitatea din Florida Centrală cu peste 2533 profesori titulari. Ca rezultat al colaborării fructuoase în domeniul cercetării științifice dintre UTM și UCF au fost publicate peste 70 de articole recenzate în reviste internaționale de prestigiu.

Pe parcursul stagiului, prof. Lupan și-a ridicat și rechizitele care confirmă obținerea Brevetului de invenție asupra fabricării nanosenzorilor din un singur nanofir.

Mândru de realizările profesorului-coleg, prof. univ., dr. Victor ȘONTEA șef Departament Microelectronică şi Inginerie Biomedicală, a subliniat că prof. univ., dr. hab. Oleg LUPAN, prin colaborarea cu diverse centre educaționale și științifice internaționale, contribuie semnificativ la promovarea imaginii Universități Tehnice a Moldovei și științei naționale peste hotare, iar studenții UTM au posibilitatea să acumuleze cunoștințe profunde în domeniul nanotehnologiilor și să se încadreze în echipa de cercetare recunoscută pe plan internațional, sub conducerea distinsului profesor Oleg LUPAN.

 

(Visited 36 times, 1 visits today)