Pe 5 iulie 2019 Centrul Național de Inginerie Biomedicală (CNIB), din cadrul Departamentului Microelectronică şi Inginerie Biomedicală, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, a găzduit festivitatea de înmânare a certificatelor bioinginerilor din Tadjikistan pentru absolvirea cursului de perfecționare în specializarea „Inginerie biomedicală”.

La eveniment a fost prezent rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel Bostan; decanul FCIM, conf. univ., dr. Dumitru Ciorbă; directorul CNIBM, prof. univ., dr. Victor Șontea; consultantul principal în Serviciul politici medicamente și dispozitive medicale din cadrul Ministerului Sănătății, Gheorghe Gorceag și directorii departamentelor de Inginerie Biomedicală din cadrul instituțiilor medicale: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”, IMSP Institutul Mamei și Copilului, IMSP Institutul de Medicină Urgentă.

Cursurile au avut loc în perioada 13 mai – 5 iulie 2019. Programul de studii, prevăzut pentru 320 de ore, a inclus pregătirea fundamentală la disciplinele Anatomia funcțională și fiziologia umană, Electronica medicală, microprocesoare și măsurări electrice și Tehnici de imagistică medicală şi securitatea radiologică, dar și discipline specializate: Managementul tehnologiilor medicale, Dispozitive medicale pentru diagnosticare și terapie intensivă și Dispozitive medicale pentru sterilizare și investigații de laborator.

Pregătirea practică a fost efectuată la Centrul Național de Inginerie Biomedicală a Universității Tehnice a Moldovei și la instituțiile medicale partenere: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”, IMSP Institutul Mamei și Copilului, IMSP Institutul de Medicină Urgentă.

 

(Visited 44 times, 1 visits today)