Cadre științifico-didactice și masteranzi ai Facultății Inginerie Economică și Business (FIEB) participă, în perioada 9-10 mai 2019, la evenimentele organizate de către Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, România (USV), dedicate Zilei Europei.

Profesorii Departamentului Economie și Management, FIEB – conf. univ., dr. Rina Țurcan, conf. univ., dr. Cornelia Crucerescu și conf. univ., dr. Iuliu Țurcan, împreună cu masteranzii ce urmează programul de studii cu diplomă dublă „Administrarea afacerilor” prezintă comunicări științifice în cadrul sesiunii naționale de dezbateri academice cu tematică europeană, organizate de USV: „Economie europeană – prezent și perspective” și „The 15th Economic International Conference «Vision and Foresight in Sustainable Economic in the 21st Century»”.

Evenimentele derulate la USV se înscriu în lista  activităților preconizate în cadrul programului „Freemover CEEPUS”. Cu această ocazie vor fi examinate diverse chestiuni legate de studiile de master în cadrul programului cu diplomă dublă „Administrarea afacerilor”, compatibilitatea internațională a programelor academice și îmbunătățirea conținutului curricular.

(Visited 19 times, 1 visits today)