Marketingul sec. XXI – între teorie și practică

Pe 18 aprilie, la Facultatea Inginerie Economică și Business s-a desfăşurat masa-rotundă cu genericul „Marketingul secolului XXI – între teorie și practică”, organizată de către Departamentul Teorie Economică și Marketing.

Studenţii au avut astfel o ocazie unică de a participa la un dialog interesant și instructiv cu participarea reprezentanților administrației UTM,  ai departamentelor Teorie Economică și Marketing și Economie și Management, precum și ai mediului de afaceri.

Audiența a fost salutată de către prof. univ., dr. hab. Mircea Bernic, prorector UTM pentru cercetare și doctorat; conf. univ., dr. Rafael Ciloci, decanul Facultății Inginerie Economică și Business; conf. univ., dr. în economie Veaceslav Bârdan, șef Departament Teorie Economică și Marketing.

Participanții la masa-rotundă au abordat subiecte stringente privind „Marketingul 3.0 – de la produ la valori” (referent: conf. univ., dr. Lilia Chiriac); „Mobilis – mai mult decât mobilă. Lux și inspirație” (Alexandru Negruță, director SRL Mobilis; „Valențe între marketing și psihologie (conf. univ., dr. Valentina Childescu); „Din toată inima – creații din suflet pentru suflet” (Vera Vîrtosu, antreprenor); „Marketing antreprenorial – succesul afacerilor mici” (conf. univ., dr. Alexandru Scutaru, antreprenor). Altfel zis, partea teoretică a fost susţinută de către cadre didactice a UTM, iar cea practică – de către reprezentaţi ai mediului de afaceri din RM.

Organizatorii întrunirii au ținut să exprime sincere mulțumiri dnei Vera Vîrtosu și dlor Alexandru Negruţă și Alexandru Scutaru – pentru prezentarea unui „share experience” de calitate.

(Visited 71 times, 1 visits today)